Stinzenplantentocht Fraeylemaborg

Slochteren

Op het Landgoed Fraeylemaborg in Slochteren wordt op zondag 10 april  het voorjaar gevierd met de traditionele Stinzenplantentocht.  Stinzenplanten zijn vrolijk bloeiende bolgewassen die vaak al in vroegere eeuwen zijn aangeplant.

Bij de tocht op zondag 10 april worden de stinzenplanten met bordjes gemarkeerd zodat er een leuke route in een wijde boog om de borg gelopen kan worden. De informatieve teksten  zijn  voorzien van actuele foto’s, zodat de route nog aantrekkelijker is geworden. In het prieel in de Engelse tuin is bovendien een groot informatiebord geplaatst, waarop maar liefst 24 kleurrijke stinzenplanten gepresenteerd worden.

In het geval van de Fraeylemaborg heeft borgheer Hendrik de Sandra Veldtman de eerste aanzet  tot de stinzenplanten gegeven. Rond 1800 zorgde hij voor een nieuwe Engelse aanleg van het uitgestrekte park en plantte vooral rondom de borg bolgewassen.  Dit natuur- en  cultuurbezit is dus al meer dan 200 jaar oud.

Voorbeelden zijn  Bosanemoon, Gele anemoon, Vingerhelmbloem, Holwortel,  Kievitsbloem  en Daslook.  Ook het bekende Sneeuwklokje en de Krokus horen bij de stinzenplanten.

De Fraeylemaborg spant zich in om het bestand aan stinzenplanten zo goed mogelijk te beheren. Het maairegime wordt aangepast, kwetsbare plekken worden beschermd en er mag meer dood hout blijven liggen. Van dergelijke maatregelen profiteren de stinzenplanten. Men kan de route lopen van 11.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis.


Auteur

Carlien Bootsma