Kerk Harkstede over naar SOGK

HARKSTEDE

De Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede heeft overeenstemming bereikt met de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) over de overdracht van de monumentale kerk aan deze stichting.

De overdracht zal plaatsvinden op 2 juni in een bijeenkomst in de monumentale kerk in aanwezigheid van een notaris. Sinds de ingebruikneming van de Graankorrel is het kerkelijke gebruik van de monumentale kerk beperkt tot circa 1 kerkdienst per maand en enkele rouw- en trouwdiensten per jaar. Om een verantwoorde exploitatie, ook voor de toekomst, mogelijk te maken is ingezet op een functieverbreding, waarbij naast kerkelijk gebruik het gebouw een museale functie krijgt.

Auteur

admin