Inloopbijeenkomst Zonnepark Midden-Groningen

SAPPEMEER

PowerField Nederland houdt dinsdag 6 februari in De Gouden Zon in Sappemeer een inloopbijeenkomst over Zonnepark Midden-Groningen.

PowerField Nederland wil dit jaar starten met de werkzaamheden. Voor het zover is, moeten nog enkele belangrijke stappen genomen worden.

Inpassing zuidzijde in de omgeving

De eerstvolgende stap is een goede inpassing van de zuidzijde van het zonnepark in de omgeving. Mede naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 21 december wil PowerField dit samen met omwonenden uitwerken. De landschapsarchitecten Gerwin de Vries en Eelerwoude en Stichting Grauwe Kiekendief hebben al enkele eerste alternatieven geschetst. Deze zijn vanaf 31 januari in te zien via www.powerfield.nl/projecten/hoogezand-sappemeer. Daarnaast zijn ze beschikbaar tijdens de inloopbijeenkomst. Er is dus nog geen definitief ontwerp; daarvoor vormen de inloopbijeenkomst en reacties die op andere wijze (per e-mail en via de website) binnenkomen de basis. PowerField wil het ontwerp uiterlijk begin maart definitief te maken.

Inloopbijeenkomst

Bij de inloopbijeenkomst in De Gouden Zon zijn behalve de landschapsarchitecten en Stichting Grauwe Kiekendief - die advies geeft over de kansen voor flora en fauna zijn vertegenwoordigers van de gemeente Midden-Groningen, Duurzaam Menterwolde, Powerfield en Astronergy aanwezig. De Rijksuniversiteit Groningen geeft algemene informatie over de energietransitie en onderwijs.
De inloopbijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

Auteur

Marc Jansen