Open huis Odd Fellows Sappemeer

SAPPEMEER

Odd Fellows Sappemeer heeft voor dinsdag 10 april een open huis georganiseerd. Plaats van handeling is Odd Fellowhuis Borg Welgelegen in Sappemeer.

Op het programma staat een ‘open zitting’ met enkele korte inleidingen, omlijst door passende muziek . Verder wordt informatie gegeven over de rituelen en symbolen die kenmerkend zijn voor Odd Fellows. Vervolgens hebben bezoekers alle gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje rond te kijken en te praten met de leden.

Odd Fellows

De Order of Odd Fellows is in 1736 ontstaan in Engeland. De Odd Fellows waren rondtrekkende vaklieden die geen lid van een plaatselijke gilde konden worden maar elkaar troffen in een herberg waar ze elkaar ondersteunden. Waren het eerst alleen mannen die bijeenkwamen, op de achtergrond ondersteund door hun vrouwen, sinds 1851 ontstonden ook groepen van vrouwen die bijeen kwamen. Rond 1819 is de eerste loge buiten Engeland opgezet in de Verenigde Staten. Sindsdien zijn er loges ontstaan over de hele wereld. In Europa zijn er momenteel 96.000 Odd Fellows. Nederland en België tellen ongeveer 3200 Odd Fellows, verdeeld over ruim negentig loges. De leden komen wekelijks of tweewekelijks bijeen om van gedachten te wisselen over maatschappelijke kwesties en te bedenken hoe verbetering te brengen. Dit gebeurt onder meer door het opzetten en ondersteunen van humanitaire projecten.

Odd Fellows Sappemeer

Binnen Odd Fellows Sappemeer worden twee loges onderscheiden: zusterloge Stuwkracht Rebekkah Loge No. 22 (voor dames) en broederloge John Welch Loge No. 14 (voor heren). De herenloge in 1907 opgericht en was daarmee de eerste plattelandsloge in ons land. De damesloge dateert van 1961. Beide loges hebben Borg als verenigingsgebouw. Beide loges hebben tussen de vijftig en zestig leden. Afkomst, opleiding of maatschappelijke positie zijn bij Odd Fellows niet belangrijk. “Achtergrond en levensvisie vullen juist elkaar aan”, stelt de pr-commissie van Odd Fellows Sappemeer. “Het gaat veel meer om een levenshouding die bijdraagt aan positief denken en handelen in het dagelijks leven. Het gaat er kortgezegd niet om wát je bent, maar hóe je bent als mens.” De loges zijn op verschillende terreinen maatschappelijk actief. Het eerste deel van een gemiddeld loge-avond is gericht op bezinning met persoonlijke bijdragen. In het tweede deel van de avond wordt in een soosachtige sfeer gezellig nagepraat.

Aanmelden

Het open huis in Borg Welgelegen begint om 20.00 uur. Entree: gratis. Aanmelden: 22stuwkracht@oddfellows.nl (voor dames) en 14johnwelch@oddfellows.nl (voor heren), of telefonisch: 050-40904726.
Meer informatie: sappemeer.oddfellows.nl.

Auteur

Marc Jansen