Nadeelcompensatie MiddenGroningen kiest voor drempel van 8 procent

HOOGEZAND

De gemeente Midden-Groningen kiest voor een drempel van 8 % van de jaaromzet voor nadeelcompensatie.

Nadeelcompensatie is een vergoeding van onevenredige schade als gevolg van rechtmatig overheidsoptreden. Voorbeelden van dergelijk overheidsoptreden zijn: het tijdelijk of definitief afsluiten van een weg, het uitvoeren van een bouwproject en het verleggen van kabels en leidingen. Nadeelcompensatie bestaat naast planschadevergoeding. Bij planschade gaat het om schade als gevolg van wijziging in een bestemmingsplan.

Uitspraak Hoge Raad

De gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer hanteerden een standaarddrempel van 15 % van de gemiddelde jaaromzet. Maar volgens een uitspraak van de Hoge Raad uit 2016 kan een drempel van 8 % van de jaaromzet zonder verhoogde motiveringsplicht worden gehanteerd bij reguliere infrastructurele werkzaamheden. Schade tot en met die 8 % wordt dan aangemerkt als normaal maatschappelijk risico of normaal ondernemingsrisico, die voor ieders eigen rekening blijft.

Auteur

marketing