Vroeger en nu (53): Openbare U.L.O.-school van Sappemeer

Naar aanleiding van de onlangs gehouden ‘Buurtkinderenreünie Violenstraat’ een foto uit 1961 van de Openbare U.L.O.-school van Sappemeer, de dr. Bosschool, op de hoek van de Burgemeester Stronkhorststraat en de Violenstraat in het Margrietpark, ten westen van de Groene Driehoek.

U.L.O. stond voor Uitgebreid Lager Onderwijs. De school is in de jaren 1958 en 1959 gebouwd en eind 1989, begin 1990 afgebroken. Alle openbare scholen voor voorgezet onderwijs in de voormalige gemeente Hoogezand–Sappemeer zijn tegenwoordig ondergebracht in het dr. Aletta Jacobs College. 

Tekst: Wim A.H. Rozema, www.historische-vereniging-hs.nl


Auteur

Marc Jansen