Informatiebordje over Mariakapel in Kropswolde

KROPSWODE

Bij de eerste kom in de Van Royenstraat in Kropswolde wordt donderdag 31 mei een informatiebordje onthuld. Het bordje verwijst naar een vroegere kapel, waar volgens overlevering rond 1420 een Mariawonder heeft plaatsgevonden.

Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse is verantwoordelijk voor het plaatsen van het informatiebordje. Het cisterciënzer nonnenklooster Yesse in Haren had namelijk een kloosterboerderij in Kropswolde. Lekenbroeders wonnen er turf.

Eigen kapel in Kropswolde

De lekenbroeders bouwden bovendien een eigen kapel, gewijd aan Maria, bij die uithof. Dit omdat de afstand van hun boerderij naar het klooster te groot was om dagelijks de mis in Yesse bij te wonen.

De kapel stond in de landerijen tegenover de molen in Kropswolde. Kropswolders bezochten in de 15de eeuw liever de mis in deze kapel dan die in hun eigen parochiekerk. Dit vanwege het Mariawonder dat er zou hebben plaatsgevonden.

4 Groninger guldens

De toenmalige dorpspastoor zag hierdoor zijn inkomsten danig teruglopen en deed zijn beklag. Er volgde een rechtszaak waarbij overeengekomen werd dat het klooster Yesse elk halfjaar 4 Groninger guldens aan de pastoor moest betalen. Een Groninger gulden in deze jaren was goed voor 8 schapen.

Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse schenkt tegenwoordig jaarlijks 8 harde euro’s aan de beheercommissie van de huidige dorpskerk.

Het informatiebordje wordt donderdag om 10.00 uur onthuld door cultuurwethouder Erik Drenth van de gemeente Midden-Groningen.


Auteur

Marc Jansen Redacteur