Heike van Dam schrijft ‘Boerderijenboek Achterdiep Sappemeer’

SAPPEMEER

Heike van Dam uit Sappemeer heeft de geschiedenis van het Achterdiep in Sappemeer op schrift gesteld.

Met behulp van Wim Rozema van de Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer e.o en vormgever Jan Pekelder heeft dit geresulteerd in het het boek ‘Achterdiep Sappemeer. Boerderijenboek, ruim 300 jaar aktiviteit van ontvening tot ruilverkaveling’

Heike van Dam werd ruim 90 jaar geleden geboren aan het Achterdiep in Sappemeer. Na zijn werkzame leven op de boerderij stortte hij zich op de historie van zijn geliefde Achterdiep in het algemeen en de zogeheten ‘plaatsen’ en de boerderijen in het bijzonder.

Achterdiep

Het Achterdiep is genoemd naar het kanaal het Achterdiep, dat parallel aan het Winschoterdiep loopt. Dit Achterdiep ligt in het buurtschap Sappemeer-Noord tussen de Verlengde Winkelhoek in het westen en Spitsbergen in het oosten. Het diep loopt nu onder de Slochterstraat, de Verlengde Herenstraat en de Laveiweg door. Oorspronkelijk ging het diep over in het Noordbroeksterdiep, dat doorliep tot aan Noordbroek.

Historisch onderzoek

Gedurende een lange reeks van jaren bezocht Van Dam de Groninger Archieven om de geschiedenis van het Achterdiep te achterhalen en op schrift te stellen.

Nadat alle gegevens van het historisch onderzoek enige tijd op de harde schijf van de computer hadden gestaan en foto’s in een mapje bewaard waren, kwam het verlangen om het geheel in een boekwerk te vatten.

Hiervoor werd de hulp ingeroepen van Wim Rozema en diens vaste vormgever Jan Pekelder. Zij gaven eerder de boeken ‘Honderd Jaar Tuinbouw in Hoogezand – Sappemeer e.o.’ en ‘De Bewoningsgeschiedenis van Kropswolde en Wolfsbarge’ uit.

92 pagina’s

Het resultaat is een 92 pagina’s tellende boek, vervaardigd door Drukkerij Comprint in Sappemeer. Het boek is rijk geïllustreerd met kaarten en oude en recente foto’s.

Dankzij financiële steun van Stichting Détenje en de gemeente Midden–Groningen is het ‘Boerderijenboek Achterdiep Sappemeer’ nu voor een breed publiek beschikbaar.

Het boek (à 15 euro) is te bestellen via achterdiepsappemeer@gmail.com of 06-51434939.


Auteur

Marc Jansen Redacteur