Arriva en TU Delft aan de slag met CO2-meter

HOOGEZAND

Arriva en TU Delft gaan samen aan de slag met een model, de CO2-meter, dat laat zien hoe de vervoerder scoort op CO2-reductie.

Bestuursvoorzitter Anne Hettinga van Arriva Nederland en Niels van Oort van het Smart Public Transport Lab van de TU Delft ondertekenden maandaghet samenwerkingscontract.

CO2-reductie

Het doel van Arriva is op de noordelijke spoorlijnen vanaf 2020 elk jaar 2 % CO2-reductie per gereden kilometer te besparen. 

Met behulp van de CO2-meter kan de meetlat worden ontwikkeld. Deze brengt in kaart hoeveel CO2 Arriva op de Noordelijke spoorlijnen bespaart. 

Ontwikkelfonds

Wanneer de doelstelling van 2 % CO2-reductie per gereden kilometer niet gehaald wordt, stort Arriva een bedrag in een speciaal ontwikkelfonds dat ten goede komt aan het treinvervoer in het noorden.

“Met de CO2-meter als model zet Arriva weer een belangrijke duurzame stap”, zegt Anne Hettinga. “Door minder CO2 uit te stoten dragen wij bij aan een beter milieu. En we zijn scherp op onze doelstellingen. Halen we de norm niet, dan storten we een bedrag in het ontwikkelfonds. Dit komt ten goede aan innovatieve ontwikkelingen voor het treinvervoer in het noorden. Ik verheug me op de intensieve samenwerking met de TU Delft om het model te ontwikkelen.”