Wunderline: in iets meer dan 2 uur van Groningen naar Bremen

HOOGEZAND/ LEER

Duitse en Nederlandse burgemeesters en wethouders maken zich sterk voor de komst van de Wunderline, een snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen.

Ze kwamen donderdag 5 juli in Leer bij elkaar om de ontwikkelingen rondom het project te bespreken tijdens de jaarlijkse Wunderline-bijeenkomst. Ook ondertekenden de bestuurders een gezamenlijke verklaring, om werk te maken van de Wunderline.

Bremen

Dankzij de Wunderline kunnen reizigers straks in iets meer dan 2 uur comfortabel met de trein tussen Groningen en Bremen reizen. Dit moet een impuls geven aan de economie, de arbeidsmarkt en de leefbaarheid in de noordelijke grensregio's van Duitsland en Nederland.

Inmiddels hebben 18 van de 20 Duitse en Nederlandse gemeenten langs de lijn aangegeven de verklaring te willen tekenen.

Concrete afspraken

Met de ondertekening spreken ze hun vertrouwen uit dat er nog dit jaar concrete afspraken zullen worden gemaakt over de realisatie van Wunderline. Landkreis Leer, Stadt Oldenburg, Samtgemeinde Jümme, Stadt Leer, Gemeinde Bunde, Gemeinde Apen, Stadt Weener, gemeente Oldambt en Gemeinde Hatten hebben de eerste handtekeningen gezet.

Door de vakantieperiode in Duitsland kon niet elke gemeente aanwezig zijn. Zij gaan de gemeenschappelijke oproep na de zomer ondertekenen.

De oproep met alle handtekeningen wordt door de ondertekenaars aangeboden aan de betrokken overheden: provincie Groningen, Land Niedersachsen, Land Bremen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie voor verkeer bij de Bund, om nut en noodzaak vanuit de beide grensregio’s duidelijk te maken.

Uitwisseling studenten

Verder zijn de 67 aanwezigen op de hoogte gebracht van de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de Wunderline en de mogelijkheden om de aansluiting van deur tot deur te verbeteren.

Professor Hoffmann van de European Medical School in Oldenburg benadrukte het belang van de Wunderline voor de uitwisseling van wetenschappers en studenten in de grensregio.


Auteur

Marc Jansen Redacteur