Restauratie interieur monumentale kerk Harkstede

HARKSTEDE

De kerk van Harkstede werd vorig jaar juni overgedragen aan Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Een jaar later wordt het interieur dat in slechte staat verkeert, gerestaureerd.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het geheel verwijderen van slecht muurverfwerk en het opnieuw aanbrengen van een witkalklaag. Verder worden vloeren hersteld, worden snijwerk en decoratief schilderwerk gerestaureerd en wordt de herenbank op de oorspronkelijke plek teruggezet.

Bijzondere elementen zijn de restauratie van het gedenkbord en de gebrandschilderde raampjes die zich in de voormalige bibliotheek bevinden. De restauratie wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond

Henric Piccardt

De kerk van Harkstede vertelt een belangwekkend verhaal uit de Groninger geschiedenis. De opmerkelijke architectuur, de veelheid aan bijzondere en waardevolle ornamenten, het Schnitger-orgel vertellen samen het verhaal van de stichter van de kerk, Henric Piccardt, en van zijn wonderlijke levensloop die nauw verbonden is met de kerk.

Henric Piccardt (Woltersum, 25 maart 1636 - Harkstede, 6 mei 1712) was een Nederlands avonturier, diplomaat, syndicus (van 'Stad en Ommelanden') en borgheer van de Fraeylemaborg, Klein Martijn en De Ruthen. Hij publiceerde ook Franstalige gedichten en een grafschrift in het Latijn.

Tussen 1692 en 1700 gebouwd

De kerk is tussen 1692 en 1700 gebouwd tegen een bestaande toren uit de 13e eeuw, nadat de voormalige kerk uit de 13de eeuw was afgebroken. De kerk is onderkelderd.

De Piccardtbeuk bevat de grafkelder waarin de kisten van de stichter, Henric Piccardt, en zijn vrouw Anna Elisabeth Rengers staan. Daarboven de werkkamer van Piccardt, die later bij de kerk aangetrokken is, en daar weer boven, achter het Arp Schnitgerorgel, bevindt zich de bibliotheek van Piccardt.

Restauratieplan

OVT Restauratiearchitecten stelde een restauratieplan op voor de restauratie van het interieur. De restauratie wordt uitgevoerd door aannemer Jurriens, Gildestucadoors, Schildersbedrijf de Graaf, installatiebedrijf Kloeze, meubelrestaurateur Richard Meulenbeek en restauratieschilders Veldman en Veltman.

De restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door een restauratiesubsidie van de provincie Groningen in het kader van de subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten provincie Groningen (BRRG), en bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Meindersma-Sybenga Stichting, Maatschappij van Welstand, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds en het J.B. Scholtenfonds.

Museumkerk

Vorig jaar juni werd de wens uitgesproken het huidige gebruik te continueren én de kerk te herbestemmen tot museumkerk. Kern van dit herbestemmingsplan is dat de kerk zelf het museum is; het is dus niet de bedoeling dat de kerk fungeert als een gebouw waarin een museum wordt gehuisvest.


Auteur

Marc Jansen Redacteur