Verbeterplan voor uitgaven jeugdhulp

HOOGEZAND

De gemeenten in Groningen kopen gezamenlijk de jeugdhulp in via de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG), onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg.

In de loop van 2017 bleek echter dat er aanzienlijke tekorten ontstonden binnen de jeugdhulp. Om betere sturing te krijgen op de uitgaven hebben RIGG en de gemeenten een verbeterplan opgesteld.

Voor de RIGG betekent het plan een uitbreiding van de capaciteit. Deze uitbreiding is nodig voor beter contractbeheer en het tijdig voorzien van gemeenten van informatie over het jeugdhulp gebruik.

Om deze uitbreiding mogelijk te maken is een wijziging van de begroting van de gemeenschappelijke regeling nodig.

De raad mag een reactie indienen op de voorgenomen begrotingswijziging door het indienen van een zienswijze. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van deze begrotingswijziging.