Alzheimer Café in de Zinn locatie de Burcht

HOOGEZAND

In de Zinn-locatie de Burcht in Hoogezand wordt woensdag 19 september het Alzheimer Café gehouden.

Deze keer staat het thema Wat is dementie? centraal.

Jacqueline van der Gaag-Bodewes, specialist ouderengeneeskunde van Team290, vertelt wat dementie is en in welke vormen dementie zich kan uiten. Aanwezigen krijgen ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen.

Het café is open vanaf 19.00 uur voor alle belangstellenden. Naast mensen met iemand in hun omgeving met Alzheimer kan de bijeekomst eveneens ineressant zijn voor zorgprofessionals. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur. De toegang is gratis evenals de koffie en de thee.