Startviering H. Norbertusparochie in Willibrorduskerk in Sappemeer

SAPPEMEER

De 5 geloofsgemeenschappen van de H. Norbertusparochie Oost-Groningen hebben zondag een gezamenlijke startviering gehouden in de Sint-Willibrorduskerk in Sappemeer.

Voorgangers in deze startviering waren bisschop Ron van den Hout, de pastores van de parochie en diaken Remco Hoogma.

Afscheid Remco Hoogma

De bisschop had Hoogma daags ervoor in Leeuwarden tot diaken gewijd. Dit na een stage in de Norbertusparochie. Hoogma doet zaterdag 29 september zijn intrede in de Christoffelparochie in Zuidwest-Friesland. Daarom werd in de startviering ook afscheid van hem genomen.

De startviering werd afgesloten met een korte presentatie van alle activiteiten van de parochie en een gezamenlijke lunch.


Auteur

Marc Jansen Redacteur