Mini-(bus)excursie SOGK naar kerk Harkstede

HARKSTEDE

Benieuwd hoe het met de restauratie van de kerk in Harkstede is? Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft voor zaterdag 27 oktober een mini-(bus)excursie naar de kerk georganiseerd. Belangstellenden kunnen dan met eigen ogen bekijken wat de stand van zaken is.

De kerk van Harkstede vertelt het boeiende verhaal van de stichter, Henric Piccardt, en diens wonderlijke levensloop. Piccardt (Woltersum, 25 maart 1636 - Harkstede, 6 mei 1712) was avonturier, diplomaat, syndicus (van 'Stad en Ommelanden') en borgheer van de Fraeylemaborg, Klein Martijn en De Ruthen. Hij publiceerde ook Franstalige gedichten en een grafschrift in het Latijn.

Piccardt liet de kerk tussen 1692 en 1700 tegen de 13de-eeuwse toren bouwen. De kerk is geheel onderkelderd. De Piccardtbeuk bevat de grafkelder waarin de kisten van de stichter, Henric Piccardt, en zijn vrouw Anna Elisabeth Rengers staan.

Daarboven de werkkamer van Piccardt, die later bij de kerk aangetrokken is, en daar weer boven, achter het Arp Schnitgerorgel, bevindt zich de bibliotheek van Piccardt.

Restauratie

De restauratie betreft het interieur van de kerk. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het geheel verwijderen van slecht verfwerk en het opnieuw aanbrengen van een witkalklaag, het herstel van vloeren en restauratie van houtsnijwerk en decoratieschilderwerk.

Ook wordt de herenbank op de oorspronkelijke plek teruggeplaatst.

Bijzondere elementen zijn de restauratie van het gedenkbord (zie foto hieronder) en de gebrandschilderde raampjes die zich in de voormalige bibliotheek bevinden.

Lees verder na de foto (©SOGK).

De restauratie wordt naar verwachting nog dit jaar afgerond.

Excursie

Vertrekpunt (om 10.30 uur) van de mini-(bus)excursie is de halte bij Rondvaartbedrijf Kool bij het hoofdstation in Groningen. Deelnemers zijn rond 14.00 uur weer terug in Groningen.

Deelname kost 12,50 euro (SOGK-donateurs: 10 euro). Aanmelden: info@groningerkerken.nl of 050-3123569.

Lees meer:


Auteur

Marc Jansen Redacteur