Ontsluiting wijk De Vosholen: aanleg Boomgaard over alternatief tracé

HOOGEZAND

De wijk De Vosholen krijgt eindelijk een goede ontsluiting vanaf de rotonde in de Vosholen in Hoogezand.

De gemeente Midden-Groningen en Ontwikkelcombinatie Vosholen cv (OCV) hebben overeenstemming bereikt over de aanleg van de weg Boomgaard over een alternatief tracé.

Bron van klachten

De problematiek rond de ontsluiting van de wijk De Vosholen vanaf de rotonde in de Vosholen speelt al vele jaren. De tijdelijke ontsluiting, die tevens wordt gebruikt voor bouwverkeer voor Kindcentrum De Vosholen, is al jaren bron van klachten uit de wijk.

Sinds het begin van deze eeuw hebben gemeente en OCV vele gesprekken gevoerd over de aanleg van de Boomgaard via een rechte weg. Een deel van dat tracé loopt echter over eigendom van derden.

Hoewel dat op verschillende manieren geprobeerd is, is het niet gelukt deze grond in eigendom te krijgen.

Alternatief tracé

De gemeente en de OCV hebben nu in principe overeenstemming bereikt over de aanleg van de Boomgaard over een alternatief tracé. In plaats van een rechte weg wordt het een weg met een ‘klein knikje’. Met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit.

Hierdoor hoeft het eigendom van derden niet meer verworven worden.

Wethouder Anja Woortman: “De kwaliteit van de tijdelijke weg Boomgaard is de bewoners en ons al jaren een doorn in het oog en zorgt voor vele klachten. Ondanks vele gesprekken lukte het niet om de Boomgaard langs het oorspronkelijke tracé aan te leggen. Met het alternatieve tracé kan de weg eindelijk aangelegd worden, zodat de wijk De Vosholen goed ontsloten wordt.”

Start aanleg

De aannemer heeft de materialen voor de weg besteld. Zodra deze binnen zijn, wordt gestart met de aanleg van de weg.

De weg is naar verwachting in februari 2019 klaar. Daarna wordt een deel van de tijdelijke weg verwijderd.

De OCV is opdrachtgever voor de aanleg van de weg. De gemeente draagt 75.000 euro bij.


Auteur

Marc Jansen