Nationaal Programma Groningen: 8 miljoen voor aardgasloze wijk Gorecht-Noord en structuurvisie Overschild

HOOGEZAND

De gemeente Midden-Groningen ontvangt 8 miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen. Ze kan hiermee een begin maken met het aanleggen van een aardgasloze wijk in Gorecht-Noord in Hoogezand en de uitvoering van een deel van de structuurvisie Overschild.

Voor Gorecht-Noord wordt 6 miljoen beschikbaar gesteld. Voor realisering van de structuurvisie Overschild is een bijdrage van 2 miljoen toegekend uit het Nationaal Programma Groningen.

Nationaal Programma

In het Nationaal Programma werken de aardbevingsgemeenten in Groningen, de provincie Groningen en het Rijk samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied. Groningen krijgt bovendien een prominente rol op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.

Voor het Nationaal Programma is in 2018 50 miljoen euro beschikbaar; voor de komende jaren is een investerings-budget van 1,15 miljard euro gereserveerd door het Rijk.

Aardgasloze wijk

Gemeente Midden-Groningen, woningcorporaties, provincie Groningen en het Waterbedrijf Groningen Duurzaam werken al langere tijd aan een plan voor een warmtenet voor onder andere de wijk Gorecht-Noord.

Wethouder Peter Verschuren: “Het kabinet heeft besloten om de gaswinning volledig af te bouwen. Iedere gemeente dient warmteplannen te ontwikkelen om gefaseerd van het aardgas af te gaan. In dit proefproject kunnen ervaringen worden opgedaan die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van zo’n warmteplan. Nu de aanvraag is goedgekeurd zullen wij op korte termijn de bewoners informeren en met alle partijen de plannen verder uitwerken.”

Structuurvisie Overschild

De miljoenenbijdrage voor Overschild wordt gezien als aanjager om de gewenste ruimtelijke en sociale ontwikkeling van het dorp mogelijk te maken. Het behoud en versterken van erfgoed is hierin een belangrijk onderwerp.

Met dit project wordt samen met de bewoners een integrale aanpak voor de monumentale panden ontwikkeld. De pilot biedt ruimte voor het toekomstbestendig maken en verduurzamen van karakteristieke panden en monumenten.

“We kunnen het mooie interactieve proces over de toekomst van Overschild nu een vervolg geven door te beginnen met de uitvoering van de onlangs gepresenteerde structuurvisie”, zegt wethouder Anja Woortman.


Auteur

Marc Jansen