Bijeenkomst in Hotel Faber over de kracht van vrouwelijke waarden

HOOGEZAND

Met een openbare bijeenkomst over de kracht van vrouwelijke waarden rondt de Norbertusparochie Oost Groningen vrijdag 23 november het jaarthema ‘Rentmeesterschap’ af. Deze bijeenkomst vindt plaats in Hotel Faber in Hoogezand.

Rentmeesterschap, dat is goed zorgen voor de aarde én voor haar bewoners: de aarde niet uitputten, genoeg overlaten voor de generaties die na ons komen, niet meer consumeren dan we nodig hebben, de hulpbronnen rechtvaardig verdelen, eerlijk delen. De pauselijke brief Laudato Si roept daartoe op en wijst de weg.

3 ondernemende vrouwen

In de openbare bijenekomst in Hotel Faber gaat het om de vraag of vrouwen anders omgaan met deze opgave dan mannen. 3 ondernemende vrouwen delen hun visie en ervaringen over de vraag hoe vrouwelijke waarden bijdragen aan goed rentmeesterschap.

Dit zijn:

• Laetitia van der Lans, theologe en als ondernemer onder andere actief in het uitgeven van kerkbladen als Rots en Bron;

• Marisca Lulofs, econoom van het bisdom Groningen-Leeuwarden

• Ans Alers, na een carrière in het bankwezen nu directeur van de Monseigneur Bekkersschool in Veendam.

Reactie burgemeester

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen geeft een reactie op hun visie. Bij het besturen van een gemeente komt het immers ook aan op de balans tussen de harde en de zachte kant. Een gemeente moet evenzeer werken aan welvaart en economische voorspoed als aan het welzijn en geluk van de inwoners.

Aanvang: 20.00 uur.


Auteur

Marc Jansen