Humanitas Midden-Groningen zoekt vrijwillige workshopleiders

REGIO - Humanitas Midden-Groningen helpt nieuwkomers wegwijs worden in de gemeente Midden-Groningen en de Nederlandse samenleving. Humanitas zoekt mensen die een paar middagen of avonden per jaar bereid zijn tot het geven van een workshop aan nieuwkomers. In deze workshops wordt gesproken over de normen en waarden van de Nederlandse samenleving, over gezondheidzorg en over financiën.

Alle vluchtelingen in Nederland met een verblijfsvergunning moeten een zogenaamde participatieverklaring tekenen. In deze verklaring staat dat ze hebben kennis genomen van de Nederlandse waarden en normen, en dat ze hun best zullen doen te participeren in onze samenleving. Vóór het tekenen van de verklaring zijn vluchtelingen verplicht om een aantal workshops te volgen over de inhoud van de verklaring.

Humanitas ontwikkelt momenteel een serie workshops die in het teken staan van de participatieverklaring. De eerste twee workshops gaan over waarden en normen in Nederland, en democratie en de grondwet. Naast kennisoverdracht staat het gesprek over waarden en normen centraal. Wat zijn de belangrijkste kernwaarden? Wat houden deze precies in en hoe verschillen ze van die van het land van herkomst? Daarnaast vinden twee workshops plaats om de nieuwkomers wegwijs te maken in belangrijke zaken als gezondheidszorg en financiën. Wat doet een huisarts? En hoe werkt de zorgverzekering? Wat is de uitkering en wat zijn toeslagen, en hoe kan je geld besparen?

Voor het leiden van deze workshops vraagt Humanitas vrijwilligers die affiniteit hebben met het leiden van groepen en die samen met de reeds aanwezige vrijwilligers deze workshops willen geven. De workshops worden gegeven in het Nederlands. Omdat veel nieuwkomers de Nederlandse taal niet goed spreken, wordt samengewerkt met een tolk. De workshops duren ongeveer twee een half uur en worden gegeven op een middag of avond.

Humanitas is op zoek naar mensen die het leuk vinden workshops te leiden en met de nieuwkomers in gesprek te gaan over deze onderwerpen. Omdat er slechts een aantal cursussen gegeven wordt per jaar, is de tijdsinvestering gering. Humanitas hoopt in april met een enthousiaste groep vrijwilligers te kunnen beginnen met het geven van de workshops.

Voor nadere inlichtingen kan men contact opnemen met Humanitas Midden-Groningen en vragen naar Katja Kiepe.