UWV: zorg biedt veel kansen op werk

GRONINGEN - Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in februari af. In de groeiende zorgsector ontstaan steeds meer baankansen voor werkzoekenden die de overstap naar de zorg willen maken. Vooral als verzorgende ig en verpleegkundige.

Eind februari telde Groningen 9.725 WW-uitkeringen. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in februari af met 224 uitkeringen (-2,3%). Na een toename van de WW in de wintermaanden vanwege het aflopen van jaarcontracten en het wegvallen van seizoenswerkgelegenheid is het gebruikelijk dat de WW weer begint te dalen in het voorjaar.

Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 19,1% (-2.303) minder WW-uitkeringen. Hiermee zet de dalende trend in de WW-ontwikkeling door die drie jaar geleden werd ingezet, al neemt het tempo van daling wel af. Door de aanhoudende economische groei verliezen minder mensen hun baan. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden vaker werk. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Kansen in de zorg

De afgelopen jaren groeide de werkgelegenheid in de zorg. Dit is ook terug te zien in het aantal WW-uitkeringen vanuit de zorg in Groningen. Dit nam in het afgelopen jaar met 28,3% af, sterker dan gemiddeld in Groningen (-19,1%). Uit de Factsheet Zorg blijkt dat steeds meer werkgevers moeilijk vervulbare vacatures hebben. Zo is er veel vraag naar verzorgenden ig en verpleegkundigen. Zorginstellingen werken samen met UWV, gemeenten en andere partijen om werkzoekenden te werven en te scholen voor de zorg.

UWV onderneemt actie tegen tekort aan zorgpersoneel in Groningen

Het tekort aan personeel in de zorg- en welzijnssector is nijpend. Reden voor UWV om samen met betrokken zorgorganisaties en –opleidingen de handen ineen te slaan om kandidaten te werven en enthousiast te maken voor het werken in de zorg. De Hoven is een regionale zorgorganisatie in de provincie Groningen. Zij richt zich op verpleeghuiszorg en zorg in woonzorgcentra. Daarnaast biedt zij thuiszorg in de directe omgeving van hun locaties. In samenwerking met UWV biedt De Hoven zeventien opleidingsplaatsen met een baanintentie. Het betreft een voorbereidend leer-werktraject verzorgende IG/MZ voor 32 uur. Het is mogelijk om voorafgaand aan het traject scholing te volgen en betaald vakantiewerk uit te voeren. Dit alles met behoud van uitkering. Het traject start op 2 september.

Ook in de kinderopvang nemen de personeelstekorten toe. Werkzoekenden die op zoek zijn naar een baan als pedagogisch medewerker, kunnen terecht bij Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG). SKSG is al 115 jaar toonaangevend in de regio op het gebied van kinderopvang. In samenwerking met Noorderpoort kan een driejarig BBL-traject worden gevolgd tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker. SKSG richt zich voor dit BBL-traject op studenten en zijinstromers. Zij kunnen solliciteren tot 29 maart.

In februari afname WW in heel Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind februari uit op 273.557. Dat is 3,0% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 279.084. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 2,0% (-5.527). Een jaar eerder telde Nederland nog 329.576 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 17,0% (-56.019).

Regionale verschillen

In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in februari af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in het Noorden voor.

UWV verstrekte eind februari in de provincie Friesland 11.645 WW-uitkeringen; 0,8% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind februari 17,6% lager dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in februari af met 0,8% naar 9.209. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 19,8%.