Drents Gasberaad stelt zich voor tijdens Aardbevingscafé

ZUIDLAREN - Op woensdagavond 3 april vind het Aardbevingscafé plaats voor inwoners van Drenthe in het Sprookjeshof in Zuidlaren.

Dit Aardbevingscafé organiseert Leefbaar Tynaarlo naar aanleiding van de uitlatingen die Commissaris van de Koning van Drenthe Jetta Klijnsma in het tv-programma Jinek en Pauw, onlangs aan tafel te Loppersum deed.

Door de uitspraken dat het in Drenthe maar slechts om ‘kleine gasveldjes’ gaat en daarmee grote aardbevingsrisico's bagatelliserend, is veel onrust ontstaan in Drenthe.

Dat de provincie de laatste dagen weer met allerlei nieuws komt over mogelijke afspraken en regelingen voor Drenthe maakt de mensen nog alerter dan ze al zijn, in plaats van dat het de mensen gerust stelt. De inwoners van Drenthe die te maken hebben met gaswinning en aardbevingsrisico willen inspraak en zekerheid.

„Met de oprichting van het Drents Gasberaad willen we met de minister, de NAM en andere betrokken partijen om tafel. Het wordt tijd om harde afspraken te maken”, aldus het nieuw opgerichte Drents Gasberaad.

Als gastsprekers zijn maandagavond aanwezig Annemarie Heite, actief binnen het dossier aardbevingen en ervaringsdeskundige, Ko Vester, prominent oud Statenlid en, Hiltjo Zwarberg, een van gedupeerden in het aardbevingsgebied Groningen.

Oprichting Drents Gasberaad

In 2018 was Leefbaar Tynaarlo al voornemens een Drents Gasberaad op te richten. „Toen gelijktijdig ook andere initiatieven ontstonden, hebben wij besloten die initiatieven voorrang te geven. Nu echter gebleken is dat die initiatieven niet echt van de grond zijn gekomen, en er toch een enorm belang is bij het bundelen van kennis en invloed om Drenthe te behoeden voor dezelfde ellende als in Groningen, zijn de uitspraken van de CDK Jetta Klijnsma aanleiding nu wel door te pakken. De burger in Drenthe heeft recht op een harde aanpak richting de NAM en andere partijen die aardbevingen veroorzaken. Dat lukt alleen als we gaan groeperen.”

Het Drents Gasberaad zal zich tot doel stellen gedupeerden en organisaties bijeen te brengen en te vertegenwoordigen richting politiek en de mijnbouwbedrijven welke bodembeweging veroorzaken

Verder zal het Gasberaad optreden als kenniscentrum en communicatie-orgaan tussen reeds bestaande of nog op te richten belangengroeperingen. „Hierbij willen wij deze groeperingen dan ook uitnodigen zich vooral te melden aangezien het mogelijk is dat zich daar experts bevinden die zitting zouden willen nemen in het beraad.”

Inmiddels heeft Leefbaar Tynaarlo een aantal onafhankelijke mensen gevonden die zitting gaan nemen in het bestuur van de Stichting Drents Gasberaad.

De zaal is open om 19.00 uur en de start is om 19.30 uur.