Extra middelen schulden en armoedebeleid

HOOGEZAND - Om het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid te versterken, heeft het kabinet voor drie jaar middelen ter beschikking gesteld.

De gemeente Midden-Groningen zet deze middelen in om de schuldhulpverlening te versterken door onder andere samenwerking te gaan zoeken met beschermingsbewindkantoren en de Toolkit gespreksvoering laaggeletterdheid in te voeren. Dit is bedoeld om de schuldhulpverlening te verbeteren.

Ook worden middelen beschikbaar gesteld om de zelfredzaamheid te vergroten, bijvoorbeeld via Schuldmaatje, en voor het ontwikkelen van een doorlopende lijn van financiële educatie binnen het onderwijs in Midden-Groningen waardoor ook in de groepen 5/6 van het basisonderwijs en op het voortgezet onderwijs aandacht is voor omgaan met geld.