HOOGEZAND - Deze week vond het eerste Model European Parliament in Hoogezand plaats. Op 16, 17 en 18 april kropen alle vwo-4 leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College namelijk in de huid van echte Europarlementariërs. Op deze manier leerden zij over het besluitvormingsproces op Europees niveau.

Initiatiefnemer en organisator Roshano Dewnarain uit vwo-5 nam vorig jaar deel aan de provinciale- en nationale MEP-conferentie. Hij zegt: „MEP Hoogezand is een goede kans om in de praktijk te brengen wat je leert op school. Je moet bij het behandelen van vraagstukken denken in grensoverschrijdende oplossingen die ook praktisch uitvoerbaar zijn, kennis hebben van het Europese besluitvormingsproces en vooral ook goed kunnen debatteren en lobbyen.”

Klaar voor het Europees Parlement

De AJC’ers hielden zich op dinsdag 16 april bezig met de commissievergaderingen, waarin ze in groepjes discussieerden over vraagstukken die spelen op Europees niveau. Zo werd er gedebatteerd over de emissierechten, radicalisering in het onderwijs, en heel toepasselijk voor het Aletta, de positie van de vrouw in de EU. De verschillende commissies werkten deze dag toe naar een oplossing voor hun vraagstuk om voor te leggen aan het ‘Europees Parlement’ op 18 april.

De leerlingen hadden zitting in de volgende commissies: Cultuur en Onderwijs | Industrie, Onderzoek en Energie | Internationale Handel | Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid en Rechten van de vrouw en Gendergelijkheid.

Op woensdag 17 april werd het echte politieke spelletje gespeeld. De ‘Europarlementariërs’ gingen met elkaar lobbyen in de gangen van het parlementsgebouw, het Aletta dus. Want zoals bekend wordt slechts 5 % van alle beslissingen binnen het parlement zelf gemaakt.

Wethouder Verschuren kruipt in de huid van Juncker

Op donderdag 18 april kwamen alle leerlingen bij elkaar in het parlement – de Spiegelzaal van het dr. Aletta Jacobs College – om tijdens de Algemene Vergaderingen te stemmen over het beleid dat de verschillende commissies maakten in de twee dagen ervoor.

De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker werd hierbij vervangen door wethouder Peter Verschuren van de gemeente Midden-Groningen en initiatiefnemer Roshano Dewnarain. Verschuren zat heel toepasselijk de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid voor.