Vaststelling bestemmingsplan 'Hoogezand, Stadshart Tussenhof'

HOOGEZAND - Om de ontwikkeling van het Stadshart Noord in Hoogezand mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan worden aangepast. Dit moet in gedeeltes.

Als eerste is het nieuwe bestemmingsplan voor de locatie ‘Tussenhof’ aan de beurt. Dit zijn de huidige grasvelden aan de Kerkstraat, aan de beide zijden van de Erasmusweg. Op deze locatie zijn 20 grondgebonden woningen, 131 appartementen en bijbehorendeparkeerplaatsen gepland. Daarnaast wordt aan de kant van het Kieldiep een ‘pocketpark’gerealiseerd.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de locatie Tussenhof is nu klaar voor besluitvorming door de gemeenteraad.

Ook is er een geluidsonderzoek uitgevoerd. Dit omdat de locatie ‘Tussenhof’ binnen de geluidszones van het spoor en de Erasmusweg ligt.

Uit dit onderzoek blijkt dat de normaal toelaatbare geluidsbelasting op meerdere woningen wordt overschreden. De maximaal toelaatbare geluidsbelasting wordt nergens overschreden. Daarnaast worden geluidsisolerende maatregelen getroffen aan de gevels van de woningen, om binnen in de woningen een aanvaardbare geluidssituatie te verzekeren.

Om de realisatie van de betreffende woningen mogelijk te maken, stelt het college zogenaamde hogere waarden vast. Na dit besluit kan de gemeenteraad besluiten over de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan ‘Hoogezand, Stadshart Tussenhof’.