Gouden Handen Award 2019 voor duurzaamheid

HOOGEZAND - Leerlingen van de derde klas Vmbo van het Aletta Jacobs College in Hoogezand hebben de afglopen weken in groepjes van 4 of 5 leerlingen gewerkt aan het thema ‘duurzaamheid’.

Het ging daarbij om leerlingen van de afdelingen Groen, Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen en PIE, voorheen Techniek. Zij hadden in het kader van de Gouden Handen Award van de Odd Fellows de volgende opdracht gekregen: Bedenk wat jouw vakrichting en jijzelf kunt bijdragen aan een samenleving waarin duurzaamheid voorop staat en waarin verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan.

Afgelopen week presenteerden een twintigtal groepjes hun ideeën konden de bezoekers zich door de leerlingen laten informeren over het hoe en waarom van hun project. Teamleider bovenbouw Vmbo, mevrouw Hoogenboom, vertelde voorafgaand aan de bekendmaking van het juryrapport, onder de indruk te zijn van de grote verscheidenheid aan ideeën.

Gedurende het project heeft een jury de vorderingen van de diverse groepjes gevolgd en besloot eenstemmig de Odd-Fellow-prijs Gouden Handen 2019 toe te kennen aan het groepje dat bezig is met voertuigen op waterstof. Door hun kritische houding en hun gezamenlijk aanpak is deze groep tot een aansprekend idee gekomen. De motivatie van hun keuze voor waterstof is gebaseerd op het verminderen van Co2 uitstoot. Dit groepje bestaat uit Xamira, Alica en Raphael van K3a met als profiel Economie en Ondernemen. Zij ontvingen de Gouden Handen Award uit handen van Geert Jan Holthausen van de Holthausen Groep. Dit familiebedrijf houdt zich al vele jaren bezig met de zoektocht naar duurzame energie en geniet daarin landelijke bekendheid.

Juryvoorzitter Ru Banus merkte op dat alle groepen hun best hebben gedaan en dat het werken aan deze opdracht een proces in gang heeft gezet. „Gelet is op de originaliteit van de keuze en de uitvoerbaarheid van het idee. Jullie hebben laten zien dat je door samenwerking en kritisch zijn in je uitvoering een begin hebt gemaakt van misschien wel iets heel moois. Met bewondering zagen we hoe jullie aan het werk waren met een praktische invulling van deze toch wel pittige opdracht”.

Voor alle 100 leerlingen en mentoren van deze klas had hij een pin in de vorm van een miniatuuruitgave van de Award en daarnaast bood hij namens de Odd Fellows de klas een geldbedrag van 250 euro aan. De school zal, samen met de Odd Fellows, bepalen wat een mooie besteding is voor dat bedrag.

In een korte toespraak schetste Roel Nijhof namens de Odd Fellows het belang van deze zoektocht door de leerlingen naar duurzaamheid en de betekenis daarvan voor hun toekomstige beroep. “De toekomst vraagt om anders te denken en anders te doen. Het is tijd om de gebaande wegen te verlaten. We zullen nieuwe wegen en nieuwe antwoorden moeten vinden voor de problemen van deze tijd.”

Hij had waardering voor het zoeken door de leerlingen naar een passend antwoord hierop. „Anders denken leidt tot anders doen”, aldus Nijhof. Hij benadrukte dat de school niet alleen een ‘leerfabriek’ is, maar met een opdracht als deze, ook aan vorming en ontwikkeling doet en zo haar leerlingen kan voeden met idealen.

Trots en zelfrespect

De Gouden Handen Award is door de Odd Fellows in het leven geroepen om de leerlingen van het Vmbo te helpen om trots en zelfrespect uit te stralen en onderstreept de waardering voor de belangrijke plaats die deze leerlingen na hun opleiding in de samenleving gaan innemen. De gedachte achter de Award is dat het Vmbo vakmensen aflevert met ‘gouden handen’, mensen die zorgen dat onze samenleving blijft draaien. Het was voor de vierde maal dat deze Award door de Sappemeerster Odd Fellows werd uitgereikt.