De zomertuinenmarathons

REGIO - Tijdens de zomertuinenmarathon op 22 en 23 juni kunt u de mooiste tuinen van Het Tuinpad Op/In Nachbars Garten in de provincies Groningen en Drenthe bezoeken.

Tijdens de tuinenmarathons kunnen tuinliefhebbers zonder een vooraf gemaakte afspraak een selectie van de tuinen bezoeken.

Het Tuinpad Op/In Nachbars Garten

Het Tuinpad Op/In Nachbars Garten stelt zich tot doel bezienswaardige particuliere tuinen in Groningen, Drenthe en Noordwest Duitsland voor geïnteresseerd publiek toegankelijk te maken en op deze wijze zowel de tuincultuur te bevorderen alsook grensoverschrijdende contacten te stimuleren. De openstelling van particuliere tuinen is in vele Europese landen inmiddels een bekend fenomeen, maar Het Tuinpad Op/In Nachbars Garten is uniek omdat deze Stichting grensoverschrijdend werkzaam is.

De basis voor deze ‘bloeiende’ organisatie werd in 1984 door enkele enthousiaste tuinliefhebbers in de provincie Groningen gelegd. In 1992 was het “Jaar van Europa” voor de Stichting aanleiding om de stap vanuit de provincie Groningen over de grens in richting Duitsland te doen. Om het Duitse deel enigszins af te bakenen werd gekozen voor het gebied Noordwest Nedersaksen tot ca. Oldenburg in oostelijke richting en Lingen/Ems in zuidelijke richting (Emsland). Nog iets later werd ook de provincie Drenthe toegevoegd.

Belangrijk is ook het communicatieve aspect dat bij het bezoek van particuliere tuinen tot uitdrukking komt. De bekende tuinfilosoof Rob Leopold heeft dit als volgt verwoord: „Contacten komen tot stand, vriendschappen worden gesloten, tussen mensen van allerlei achtergrond, die elkaar zonder dit alles waarschijnlijk nooit zouden hebben ontmoet, misschien mag je ook zeggen, ontdekt. Dit schept reliëf, een sociaal reliëf, dat een belangrijk integraal element is van onze samenleving.”

Tuinengids

Tweejaarlijks wordt een kleurrijke tuinengids uitgegeven. Het boekje heeft een handzaam formaat met 130 bladzijden op A5 formaat en is tweetalig (Nederlands en Duits). De gids bevat informatie over alle 130 aangesloten tuinen en van elke tuin een kleurenfoto. Nieuwe tuinen worden na aanmelding door een tuinencommissie gekeurd op gastvriendelijkheid, plantenkennis van de eigenaar, staat van onderhoud en belevingswaarde van de tuin. Na goedkeuring wordt de tuin iedere drie jaar opnieuw bezocht om het niveau van het tuinenbestand op peil te houden. De tuinengids 2018/2019 is verkrijgbaar bij de VVV-kantoren in Groningen en Drenthe en veelal bij aangesloten tuineigenaren.

Naast het uitgeven van de tuinengids zijn er bijeenkomsten en excursies voor aangesloten tuineigenaren en er zijn de jaarlijkse “Tuinenmarathons”.

Tuinenmarathons

De lentetuinenmarathon in het weekend van 27 en 28 april in Nederland én Duitsland.

De zomertuinenmarathons in het weekend van 15 en 16 juni in Duitsland en in het weekend van 22 en 23 juni in Nederland.

De herfsttuinenmarathon het weekend van 5 en 6 oktober in Nederland én Duitsland.

Steeds van 11.00 tot 17.00 uur.

Deelnemende tuinen

De deelnemende tuinen worden op www.hettuinpadop.nl vermeld.

Voor meer informatie zie www.hettuinpadop.nl en www.innachbarsgarten.de.