Afspraken tussen OPRON en de gemeenten vastgelegd

HOOGEZAND - Stichting Scholengroep OPRON verzorgt het openbaar onderwijs in de gemeenten Stadskanaal, Midden-Groningen en Veendam. In de door de gemeenteraad vastgestelde statuten van de stichting is in artikel 14 opgenomen dat Stichting Scholengroep OPRON en de gemeenten een convenant sluiten om nadere afspraken vast te leggen die betrekking hebben op de samenwerking tussen de scholengroep en de gemeenten.

Het opgestelde convenant bevat nadere afspraken over het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de raad van toezicht van de scholengroep, het wijzigen van de statuten, de ontbinding van de stichting en werkafspraken over het indienen van zienswijzen van het college van B&W.