Stichting Gasthuis H-S sluit 2018 af met positief saldo

Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief saldo van € 5546. Dit blijkt uit het jaarverslag van de stichting.

In het hospice van Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer zijn in 2018 26 personen te gast geweest. Zij verbleven er in totaal 688 dagen.

De bezettingsgraad was 72 procent. In 2017 was dit 63 procent. Het hospice heeft in 2018 nauwelijks volledige leegstand gekend.

Exploitatiekosten

Het bestuur van Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer had de exploitatiekosten geraamd op 38.500 euro. Uit het exploitatieoverzicht blijkt dat iets meer uitgegeven is: 38.619 euro.

Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer heeft naast vaste lasten als huur, energie en verzekeringen variabele kosten om het hospice in bedrijf te houden.

Scholing en ondersteuning van de vrijwilligers worden betaald door de afdeling Midden-Groningen van Humanitas. Humanitas krijgt hiervoor een vergoeding van het Ministerie van VWS, uit de subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg.

De inkomsten bestaan voor ongeveer 70 procent uit de bijdragen van de gasten. Zij betalen 40 euro per dag.

Verder is in 2018 bijna 7000 verkregen uit donaties van particulieren en organisaties.

Financiële buffer

Het bestuur wil dit jaar een financiële buffer opbouwen om de kosten te kunnen dekken die worden gemaakt voor gasten die de eigen bijdrage niet kunnen voldoen.

Ook voor enkele noodzakelijke investeringen in en om het huis is een buffer nodig. Vanwege het intensieve gebruik zal de komende jaren bijvoorbeeld een deel van de inventaris vervangen moeten worden.

De gastenkamers hebben in 2018 al een schilderbeurt gehad. Binnenkort krijgt het hospice, dat aanvankelijk koos voor gebruikte bedden, nieuwe bedden. Een gift van Roparun maakte het mogelijk deze bedden te kopen.