Groninger woningcorporaties zetten streep door versterkingsplan

Bijna 800 huizen in het aardbevingsgebied worden bij nader inzien toch niet versterkt. Zeven woningcorporaties uit Groningen stoppen met een versterkingspilot die in 2015 is gestart.

Ruim 600 huizen (in onder meer Appingedam, Loppersum en Middelstum) zijn inmiddels versterkt en verduurzaamd, maar voor 800 huizen verspreid over Groningen geldt nu dat ze niet meer worden versterkt.

De corporaties Acantus, Woonstichting Wierden en Borgen, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woningstichting De Delthe, Woonstichting Groninger Huis, Woongroep Marenland en Lefier trekken de stekker uit het project.

Veranderingen in het versterkingsdossier

De reden voor de draai is dat er sinds 2015 veel is veranderd in het versterkingsdossier. Zo heeft minister Eric Wiebes onder meer de hra-methode geïntroduceerd, een model waarmee wordt berekend welke woningen aan de veiligheidsnormen voldoen.

Uit die berekeningen blijkt dat veel huizen misschien toch niet versterkt hoeven te worden. Mede daarom hebben de corporaties besloten te stoppen met de pilot.

Herstellen, Versterken, Verduurzamen en Verbeteren

Het gaat om de versterkingspilot Herstellen, Versterken, Verduurzamen en Verbeteren (H3V): een overeenkomst tussen woningcorporaties in het aardbevingsgebied en de NAM voor het aanpakken van 1650 huurwoningen.

Voor 354 huurders uit de pilot geldt dat hun woning in de afgelopen jaren al onderdeel is geworden van de gebiedsgerichte aanpak of eind 2018 een risicoprofiel heeft gekregen. Zij zitten dus al in het versterkingsproces.

Volledig onderschat

Directeur Hilde van Ree van Het Groninger Huis in Zuidbroek en directeur-bestuurder Peter van Heeswijk van Wierden en Borgen zijn blij dat ze 600 huizen hebben kunnen versterken, maar geven aan dat de corporaties het traject volledig hebben onderschat.

,,Wat mis kon gaan, ging mis.'' De corporaties wilden te veel in te korte tijd, mede door politieke druk en gebrek aan kennis. Daardoor kwam de versterking niet van de grond. Vervolgens zette Wiebes de hele versterkingsoperatie vorig jaar stil.

Nu komt van uitstel afstel. Van Ree: ,,We hebben er veel van geleerd. Met name op het gebied van communicatie met de huurders, maar ook in de samenwerking tussen de corporaties onderling'', zegt Van Ree.

Ze noemt de samenwerking met de NAM een boeiend huwelijk. ,,Het was niet saai.'' Zo ontstond er discussie over de schuurtjes bij de woningen. De NAM vond het geen onderdeel van de woning. De corporaties dachten daar anders over. ,,Dan heb je bijna een nieuw huis met een oude schuur. Dat ziet eruit als een vlag op een modderschuit.''

Spelregels worden veranderd

Susan Top van het Groninger Gasberaad vindt het een vreemde zet van de woningcorporaties om nu te stoppen met het project. ,,Een besluit als dit zorgt voor onrust. Er zijn bepaalde afspraken gemaakt en die worden niet nagekomen. De spelregels worden tijdens het spelen aangepast.''

Top is van mening dat er nog niet zo gek veel is veranderd. ,,De gaskraan gaat misschien wel dicht, maar dat heeft niet direct invloed op de seismiciteit.''

'Pure geldverkwisting'

Het Huurders Platform Aardbevingen Groningen (HPAG) is wel blij met de beslissing van de corporaties. ,,Wij roepen al langer dat er een streep door dit project moet omdat het nooit echt van de grond is gekomen'', zegt Martin Franken.

Hij woont zelf in een van de huizen die versterkt zouden worden. ,,Het is pure geldverkwisting. Het versterken van deze woningen kost met alle onderzoeken erbij bijna 2 ton per huis. Dat geld kan veel beter gebruikt worden.''

Geen versterking, wel verduurzaming

De huurders in dit gebied zitten al jaren in onzekerheid. Ter compensatie van het afblazen van de pilot willen de corporaties de woningen alsnog verduurzamen. Daarvoor leveren zij, samen met de NAM, een bijdrage van 20.000 euro per huis. Stel dat een huis al heel duurzaam is dan wordt er gekeken naar andere mogelijkheden, zoals het aanpassen van de leefomgeving of het herstellen van de voorgevel. Afgesproken is dat de woningen binnen vijf jaar zijn verduurzaamd en verbeterd.