Ontwerp-beleid zonneparken in Midden-Groningen

SLOCHTEREN - Er is een toetsingskader opgesteld waarmee aanvragen van zonneparken in Midden-Groningen worden beoordeeld.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dit ontwerp-beleid voor zonneparken in Midden-Groningen vastgesteld. De gemeente Midden-Groningen ontvangt veel aanvragen en verzoeken vanuit de samenleving en van marktpartijen voor de aanleg van zonneparken. Om deze initiatieven te reguleren is er beleid noodzakelijk. Wethouder Jaap Borg: „Met de komst van het beleid voor zonneparken scheppen we duidelijkheid. De energietransitie krijgt hiermee meer vorm in Midden-Groningen, maar de leefbaarheid in de gemeente moet wel zijn gewaarborgd. Die afspraken willen we hiermee vastleggen.” De gemeenteraad stelt het zonneparkenbeleid uiteindelijk vast.

Er is een onderscheid tussen ‘grootschalige initiatieven’ en ‘kleinschalige lokale initiatieven’. Het college stelt voor om in een groot deel van de gemeente onder voorwaarden ruimte te bieden aan kleinschalige lokale initiatieven, die 2 hectare groot mogen zijn, ongeveer 4 voetbalvelden.

Grootschalige zonneparken, in elk geval groter dan 5 hectare zijn in een beperkt deel van de gemeente onder voorwaarden toegestaan. Hiervoor zijn enkele zoekgebieden aangewezen. Draagvlak en participatie - het meepraten en meeprofiteren - zijn belangrijke voorwaarden bij het verlenen van medewerking aan initiatieven. De provincie is betrokken bij het opstellen van het beleid en zal samen met de gemeente initiatieven in het buitengebied beoordelen.

Inloopbijeenkomsten

Als onderdeel van de inspraak vinden er twee inloopbijeenkomsten plaats:

• dinsdag 16 juli 2019 16.00 -19.30 uur, gemeentelijke locatie Kerkstraat 2 Muntendam.

• woensdag 28 augustus 2019 16.00 -19.30 uur, gemeentelijke locatie Hoofdweg 10a Slochteren.

Iedereen is dan van harte welkom om het ontwerp-beleid te komen bekijken en vragen te stellen, (aanmelden is niet nodig).

Ter inzage legging

Het ontwerp-beleid Zonneparken in Midden-Groningen ligt ter inzage van donderdag 11 juli 2019 tot en met woensdag 4 september 2019. Tijdens deze periode is het ontwerp-beleid te bekijken op http://www.midden-groningen.nl onder Plannen en projecten > Ruimtelijk beleid > Beleid voor zonneparken.

Een papieren versie van het ontwerp-beleid is in te zien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand), locatie Muntendam (Kerkstraat 2 te Muntendam) en locatie Slochteren (Hoofdweg 10a te Slochteren).