Groene beuk bij de Damkerk in Hoogezand gaat tegen de vlakte

Twee rode en één groene beuk nabij de Damkerk in Hoogezand verkeren in een zeer slechte en zorgwekkende staat. Uit recent onderzoek en een second opinion is gebleken dat de toestand van de groene beuk zodanig is dat het college van B&W zich genoodzaakt ziet om deze boom binnen zes maanden te vellen. De gemeente zal hiervoor een vergunningprocedure starten. Deze bomen zijn zeer markant en vervullen een belangrijke functie in het stadsbeeld van Hoogezand.

Nader onderzoek heeft uitgewezen welke beheermaatregelen er voorlopig noodzakelijk zijn om risico’s te beperken en de levensduur van de twee rode beuken te verlengen. De gemeente wil deze bomen redelijkerwijs zolang mogelijk voor Hoogezand behouden.

Vanaf 1987 staan de beuken geregistreerd in het landelijk register van de Bomenstichting en hebben de status van landelijk geregistreerde monumentale bomen. Ook de gemeente heeft de beuken uiteraard opgenomen op de gemeentelijk Lijst monumentale bomen. De leeftijd wordt geschat op 180 tot 190 jaar.

Visueel onderzoek door een boomadviesbureau, en een second opinion door een ander adviesbureau, komen beide tot de conclusie dat de beuken ernstige gebreken en aantastingen vertonen. Deze zijn bedreigend voor de duurzame instandhouding van de bomen.

Risico op omvallen

Ingerotte snoeiwonden, een holte in één van de stammen, slecht aangehechte zware takken en zwamaantastingen, kunnen leiden tot toenemende breukgevoeligheid en wellicht risico op omvallen bij hoge windsnelheden. Vooral de aanwezigheid van de korsthoutkoolzwam, een ernstige houtrotschimmel, in combinatie met een verminderde conditie van de groene beuk, baarde de deskundigen ernstige zorgen.

In mei 2019 is daarom een aanvullend stabiliteitsonderzoek uitgevoerd (geluidstomografie en weerstandsmeting). Hieruit is gebleken dat bij de groene beuk er in toenemende mate risico is op omvallen bij hoge windsnelheden, een daardoor sterk verminderde levensverwachting en hoge gevaarzetting. De toestand van de boom is onomkeerbaar. Geadviseerd wordt deze boom vóór de komende herfstperiode te vellen.

Herplant niet wenselijk

Omdat het beeld op deze locatie voor een belangrijk deel blijft worden bepaald door de beide beuken, is herplant op dit moment niet wenselijk, omdat dit geen toegevoegde waarde zou hebben. Daarom gaat de gemeente uit van een ‘uitgestelde’ herplant. Het moment van herplanting zal afhangen van de snelheid van aftakeling van de rode beuken. Herplanting zal in de toekomst plaatsvinden met bomen die al enige omvang hebben bereikt.