Jeugdzorg wethouders: Staatsschuld niet blijven aflossen met financiële reserves Groninger gemeenten

Wethouders van Groninger gemeenten vinden het niet te pruimen dat de Nederlandse staatsschuld wordt afgelost met de financiële reserves van Groninger gemeenten.

Wethouders met jeugdzorg in hun portefeuille hebben vrijdagmiddag in Ten Boer gesproken met directeur-generaal Kees van der Burg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Onderwerp waren de aanhoudende tekorten op de jeugdzorg in Groningen (in totaal 43 miljoen euro over 2018).

,,Wij hebben goed laten zien waar de schoen wringt'', zegt Johan Hamster, ChristenUnie-wethouder in Stadskanaal en sprekend namens de gezamenlijke gemeenten. ,,Wij vinden het namelijk niet te pruimen dat de staatsschuld wordt afgelost met onze financiële reserves, doordat Den Haag, waar het geld tegen de plinten klotst, blijft korten op de budgetten voor jeugdzorg.''

Er komt een eind aan de rek van de gemeenten

Hamster zegt dat klip en klaar naar voren is gebracht dat Groningen specifieke problemen kent waardoor de tekorten in de jeugdzorg ontstaan. ,,We hebben ook goed laten zien wat we zelf doen om tekorten terug te brengen. Dat wij doen wat in onze macht ligt, maar er moet ook echt beweging komen vanuit Den Haag. Er is een eind aan de rek van de gemeenten.''

De wethouder zegt dat de topambtenaar van VWS onder de indruk was door de manier waarop de Groninger gemeenten het probleem presenteerden. ,,De erkenning dat er hier gaten vallen is er bij het ministerie wel. Den Haag gaat de ontwikkeling van kosten voor jeugdzorg vanaf 2015 onderzoeken. Als Groninger gemeenten hebben wij aangeboden daar onze data voor beschikbaar te stellen, want door alle ellende hebben wij onze cijfers goed op orde.''

Concrete vervolgafspraak

Veendam en Stadskanaal hebben projecten gepresenteerd, terwijl studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de uitkomsten van een onderzoek in Midden-Groningen met de directeur-generaal deelden. Hamster: ,,Vanzelfsprekend hebben we ook het verdeelmodel, dat voor ons negatief uitpakt, weer aangekaart.''

Een concrete vervolgafspraak hebben de wethouders niet weten af te dwingen. Hamster: ,,Van der Burg neemt het, zoals dat heet, mee naar Den Haag. We vertrouwen erop dat er indirect belandt bij minister Hugo de Jonge.''