Deze drie eeuwenoude beuken hebben hun tijd gehad en moeten (op korte of langere termijn) verdwijnen

Drie monumentale beuken bij de Damkerk in Hoogezand zijn in zo'n slechte staat dat eentje (de groene) binnen zes maanden moet worden gekapt.

De gemeente belooft alles in het werk te stellen om de beide rode beuken zo lang mogelijk overeind te houden. De drie beukenbomen, één groene en twee rode, zijn 180 tot 190 jaar oud. Voor Nederlandse beuken is dat opvallend oud.

Al vanaf 1987 staan deze bomen geregistreerd in het landelijk register van de Bomenstichting en hebben zo de status van landelijk geregistreerde monumentale bomen.

De bomen op de kruising bij hotel Faber (Kerkstraat/Hoofdstraat/Meint Veningastraat), vervullen volgens de gemeente Midden-Groningen een belangrijke functie in het stadsbeeld van Hoogezand. ,,Deze bomen zijn zeer markant.''

Deze bomen zijn zeer markant

Een boomadviesbureau heeft de bomen bekeken, een tweede adviesbureau heeft een second opinion gegeven. Beiden concluderen dat de beuken ernstige gebreken vertonen en zodanig zijn aangetast dat het maar de vraag is hoelang ze nog kunnen blijven staan.

De adviesbureaus signaleren rotte snoeiwonden, een holte in één van de stammen, zwam en slecht aangehechte zware takken. Met name de aanwezigheid van korsthoutkoolzwam, een ernstige houtrotschimmel, kan aanleiding zijn voor breukgevoeligheid en risico op omvallen bij hoge windsnelheden.

Uit aanvullend onderzoek naar de stabiliteit van de bomen blijkt dat de groene beuk er het slechtst aan toe is. Deze boom heeft het grootste risico op omwaaien. Door de slechte levensverwachting is De groene beuk wordt daarom nog voor de herfst gekapt. De gemeente zal daarvoor een kapvergunning aanvragen.

Herplanten met bomen die al wat groter zijn

Voor de twee rode beuken wordt gekeken wat er moet gebeuren om dit tweetal zo lang mogelijk te kunnen laten staan. De gemeente zegt deze bomen redelijkerwijs zo lang mogelijk voor Hoogezand te willen behouden.

Omdat de beide rode beuken blijven staan, wordt er geen nieuwe groene beuk herplant. Dat heeft volgens de gemeente op dit moment geen toegevoegde waarde. Herplant hangt af van hoe lang de rode beuken nog kunnen blijven staan. Als het moment voor herplant daar is, belooft de gemeente bomen te herplanten die al wat groter zijn.

Dit drietal heeft heel wat gezien en gehoord

Wim Rozema van de Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer zegt het verdwijnen van de beuken te betreuren. ,,Dat drietal heeft tenslotte heel wat gezien en gehoord. Het is jammer, de Kerkstraat wordt er met het verdwijnen van de bomen ook niet mooier op, maar veiligheid gaat natuurlijk voor alles.''