20 jaar Historische Kring Menterwolde

ZUIDBROEK De Historische Kring Menterwolde bestaat twintig jaar. Ter ere daarvan is er op 21 september een fietstocht.

De start voor de tocht door Zuidbroek en Noordbroek is om 13.00 uur bij het Noord Nederlands Trein en Tram museum.

Het bestuur van de Historische Kring bestaat uit zes personen. ,,De Historische Kring heeft als doelstelling om mensen enthousiast te maken voor de historie in de omgeving”, vertellen Janneke Blaauw-Meijer en Wieko Smit van het bestuur. De vereniging geeft dit onder meer vorm door het organiseren van lezingen (vier keer per jaar), een zomerreis met de auto, een wandeltocht in de omgeving op derde kerstdag en het verenigingsblad wat twee keer per jaar uitkomt. ,,Die beslaat circa 25 pagina’s per uitgave.”

,,Onze specialiteit is dat we onze reisjes zelf uitzoeken. Dit jaar zijn we bijvoorbeeld naar Barger-Compascuum gegaan. We maken daar een wandeling en vertellen verhalen over de historie, wat daar geweest is. De catering doen we ook zelf bij de reisjes, de dag hoeft dan ook niet zo duur te zijn. Iedereen neemt ook stoelen mee, zodat we onderweg nog ergens kunnen stoppen. We volgen meestal de route die gelieerd is aan het onderwerp.” Zo had een oom van één van de bestuursleden iets beschreven over de oorlog en is ook die route gevolgd.

Onderwerp

De Historische Kring telt circa 200 leden. ,,De ervaring leert dat er per activiteit circa vijftig tot zestig leden aanwezig zijn. Het ligt ook aan het onderwerp. Veel bezochten bijvoorbeeld de lezing over boerderij Engels. Het gaat om herkenbare historie. Wat wij ook merken dat de laatste jaren weer leeft is de Tweede Wereldoorlog. Een lezing van Sip de de Wind trok veel mensen.” Waarschijnlijk komt heel 2020 in het teken van 40-45 te staan voor de Historische Kring.

,,Wij zijn bezig om een boek over die periode te maken. Het gaat om verhalen die in de dorpen Zuidbroek, Noordbroek, Muntendam, Meeden leven. Er komen veel zaken naar boven zoals brieven en stukjes uit dagboeken.” Verschillende mensen worden geïnterviewd bijvoorbeeld en ook stukjes die eerder in de bulletins zijn verschenen worden meegenomen in het boek. ,,In Zuidbroek zijn bijvoorbeeld vijf bruggen opgeblazen toen en 150 huizen beschadigd geraakt. De bruggen zijn toen in een paar dagen tijd hersteld. Het spoor had toen ook een belangrijke functie. Na de oorlog reden de treinen snel weer volgens dienstregeling.”

De Historische Kring heeft ook het project ‘Stolpersteine’ gerealiseerd. Gedenktekens waarin de Joodse slachtoffers van WOII worden herdacht. ,,We proberen ook de jeugd over deze gebeurtenissen in te lichten. Dat is heel moeilijk. Meestal geven we aan dat hun vader/ moeder net zou oud was als zij nu” Dit gebeurt onder meer tijdens gastlessen op school. Verder is er een leskist beschikbaar wat nog steeds wordt uitgebreid.”

Andere doelgroepen

De vereniging heeft veel oudere leden. ,,We willen ook andere doelgroepen aanspreken. Daarom richten we ons tevens op de omgevingsgeschiedenis, wat vlakbij huis is.” Wat de Historische Kring graag nog wil zijn foto’s. ,,Als mensen die nog tegenkomen willen wij die graag hebben. De HKM heeft zijn archief onder gebracht bij Accountantskantoor Van Braak te Zuidbroek”.

Kijk voor meer informatie op historischekring-menterwolde.nl.

Aanmelden voor de fietstocht kan tot 19 september bij info@historischekring-menterwolde.nl.

Cindy Houwen