Dagblad van het Noorden zoekt verhalen en getuigenissen uit 1945

Dagblad van het Noorden wil in 2020 uitgebreid stilstaan bij het jaar 1945. We brengen dagelijks verhalen over het laatste oorlogsjaar om zo te laten zien hoe de laatste oorlogsmaanden waren, maar ook hoe het leven na de oorlog zich hervatte.

Onze verhalen maken we op basis van ooggetuigenverslagen, archiefinformatie en beeldmateriaal. We zijn nu specifiek op zoek naar informatie over de volgende onderwerpen:

- Ooggetuigen of kinderen van ooggetuigen van de massale toestroom van kinderen uit het Westen naar Assen

- De ontruiming van Dennenoord in Zuidlaren. Hoe verliep dat en waar gingen de patiënten naartoe?

- Het onderbrengen van ‘Luneburgers’ in Borger-Zwarthandel in de oorlog

- De razzia in Drijber op 17 januari 1945

- Het bombardement op Meppel op 28 januari, waarbij 17 doden vielen.

Mailen kan naar verhalen@ndcmediagroep.nl. Schrijven mag natuurlijk ook. Ons adres is: Dagblad van het Noorden, Weiersstraat 1E, 9401 ET Assen. Op onze eerdere informatieoproepen is veel gereageerd, waarvoor onze grote dank. We proberen iedereen persoonlijk te benaderen, maar dat lukt niet altijd.