Boerenleger Farmers Defence Force gaat met duizenden trekkers naar Den Haag: tot hier en niet verder

Tot hier en niet verder. Dat is waar Farmers Defence Force - vrij vertaald: het boeren verdedigingsleger - voor staat. De boeren zijn het namelijk zat, ze voelen zich het afvoerputje van de maatschappij.

,,Het begon allemaal met die D66’er (Tjeerd de Groot, red.) die de veestapel wilde halveren’’, zegt Arjen Schuiling. ,,Ik werd daar heel boos van en gelukkig ook een heleboel andere boeren. Het deugt niet. We worden weggemoffeld. Als Schiphol wil uitbreiden, als de havens groter willen worden en er nieuwe wegen moeten komen, dan stoten wij ineens te veel uit en moeten wij het bezuren. Dan wordt het tijd om samen op te trekken naar Den Haag.’’

Arjen Schuiling uit Tynaarlo is de akkerbouwwoordvoerder voor Farmers Defence Force (FDF). Binnen de boerenstand wordt FDF soms nog wel gezien als militant, maar dat beeld kantelt, zo ervaart Schuiling.

Met een stoet van duizend en misschien wel tweeduizend tractoren, landbouwwerktuigen en vrachtwagens trekken de boeren op 1 oktober samen op naar Den Haag waar ze hun ongenoegen willen uiten over het landbouwbeleid. Agractie heet het protest.

Op scherp

Schuiling staat op scherp, zo is te merken. Hij maakt korte nachten, reisde woensdag achtereenvolgens tussen Friesland, Tynaarlo en Flevoland. En tijdens het interview van krap een uur wordt hij zes keer gebeld door kamerleden, boeren en pers en rookt hij zes sigaretten. ,,Aan het begin van de week was het nog veel drukker’’, zegt hij, ,,nu begint alles te lopen.’’

De akkerbouwer uit Tynaarlo verheugt zich min of meer op 1 oktober. Eindelijk kunnen de boeren dan eens van zich afbijten.

Schuiling: ,,Er moet een ander landbouwbeleid komen. En daar moet waardering uit spreken, onze vrijheid moet terug en we willen eerlijke prijzen. Je ziet dat iedereen in onze achterban het daarmee eens is. Iedereen doet mee: akkerbouw, veehouderij tot aan de nertsenhouders toe. Ook de vissers hebben zich aangesloten.’’

Het belang van de boerenstand

Een doel van de actie is om consumenten te wijzen op het belang van de boerenstand. Een groot deel van ons voedsel komt via de boeren in de supermarkten. Schuiling: ,,We kregen de afgelopen jaren met steeds meer regels te maken zonder extra beloning.’’

FDF trekt op 1 oktober samen op met alle andere organisaties. Ze hebben elkaar deze week gevonden. ,,We laten niet meer met ons sollen’’, waarschuwt Schuiling.

,,Alles zal vreedzaam verlopen en als zo’n actiedag niet werkt, moeten we misschien een stapje verder. Het moet natuurlijk niet zo ver komen, maar desnoods gooien we de voedselvoorziening plat.’’

Het rommelt overal

Schuiling ervaart dat de sympathie voor de actie ook onder buitenlandse boeren toeneemt. Volgens hem komen er steunbetuigingen uit Duitsland, België en Frankrijk. ,,Het rommelt overal’’, constateert hij.

Als de boeren uit de EU ook in het geweer komen, dan verandert het karakter van het protest. Schuiling: ,,Dan komen we met z’n allen tegenover de EU te staan. Maar daar is op dit moment nog geen sprake van.’’

Hij heeft de protesten van 1990 niet meegemaakt. Toen gingen er ook trekkers naar Den Haag. ,,Ik heb De Graanrepubliek van Frank Westerman helemaal grijs gelezen’’, vertelt hij.

,,Op pagina 199 of 200 begint de beschrijving van dat protest. Een machtig verhaal. Boos op Brax was de leus. Het ziet er naar uit dat we nu met tweeduizend landbouwvoertuigen naar Den Haag gaan. Een mooi vervolg.’’