In Zuidlaren kan je op de pot

Ondernemers in Zuidlaren willen de gastvrijheid van hun dorp op bijzondere wijze versterken. Door zo veel mogelijk toiletten bij de horeca, winkels, andere bedrijven en particulieren openbaar toegankelijk te maken.

Landelijk is al enkele jaren “de toiletalliantie” ( www.waarkaniknaardewc.nl ) actief. Zij voert actie om veel meer openbaar toegankelijke toiletgelegenheden te realiseren in ons land. Jaarlijks zetten zij een gemeente in het zonnetje die zich hier bijzonder voor inspant. Aanleiding is het probleem dat heel veel Nederlanders de deur haast niet uit kunnen omdat zij in verband met blaas- of darmproblemen binnen een beperkt aantal meters een toilet moeten kunnen bereiken.

Lokale toiletalliantie Zuidlaren

Afgelopen zomer is in Zuidlaren ook een lokale toiletalliantie gevormd. Het VN panel van Tynaarlo zwengelde dit aan nadat zij constateerde dat er bijzonder weinig toiletten zijn die voor rolstoelers te gebruiken zijn. Ook vanuit de politiek werd een oproep gedaan om openbare toiletten te realiseren. Door in Zuidlaren toiletten van winkels en bedrijven publiek toegankelijk te maken, benadruk je ook je gastvrijheid op een bijzondere manier.

HogeNood app

De initiatiefnemers hebben afgelopen weken een aantal ondernemers in Zuidlaren bezocht. Dat heeft opgeleverd dat al 14 van hen zich hebben aangesloten bij de actie. Zij hebben de bijbehorende sticker op hun voordeur geplakt en registreren zich in de “HogeNood app”. Met deze app kunnen mensen met hoge nood precies zien waar in de buurt een openbaar toegankelijk toilet te vinden is. De app houdt rekening met openingstijden van winkels en bedrijven en brengt overzichtelijk de wetenswaardigheden over een toilet in beeld. Je kunt als toileteigenaar aangeven of een trap moet worden beklommen of dat je overschoenen aan moet trekken om het toilet te bereiken. Uiteraard kunnen rolstoelers ook zien waar zij wel of niet terecht kunnen. Zelfs een enkele particulier maakt zijn toilet openbaar beschikbaar. De app is gratis te downloaden in de bekende appstores. Ook handig voor ouders van jonge kinderen.

De initiatiefnemers kiezen bewust niet voor het bouwen van een openbaar toilet. Ten eerste los je daar in het lint van Zuidlaren het 500 meter-dilemma niet mee op. Maar zoiets is ook erg kostbaar in de exploitatie. Er moet op gelet worden en de boel moet schoon worden gehouden. Dat leidt tot allerlei complicerende vraagstukken. Als veel bedrijven hun toilet openstellen, dan worden die lasten automatisch gespreid. En horeca en detailhandel zullen er ongetwijfeld ook wat extra klandizie door krijgen als mensen hun zaak binnenkomen die daar anders voorbij waren gelopen.

Stimuleringsregeling

Nog 7 bedrijven en particulieren zijn op dit moment aan het nadenken over de vraag of ze mee gaan doen. Soms zijn toiletten lastig bereikbaar en moeten eerst aanpassingen gedaan worden of maatregelen getroffen. Om bouwkundige belemmeringen op te lossen en vooral om maatregelen te treffen om de toegankelijkheid te verbeteren, heeft de gemeente Tynaarlo sinds vorig jaar een stimuleringsregeling. De gemeente kan 50% van de kosten voor haar rekening nemen. En ook vrijwillige inzet kan bij bouwwerkzaamheden als eigen investering worden aangemerkt.

Actie

Op 10 oktober verzamelen initiatiefnemers, deelnemers, nadenkers, de ondernemersvereniging en gemeente zich Bij Cosineros om te bespreken hoe zij de actie verder gaan voortzetten. Deze datum valt midden in de Week van de Toegankelijkheid, met dit jaar als thema “Doen wat je zelf wilt”. Dat sluit mooi aan bij het doel van de actie. Niets hoeft het meer in de weg te staan om in Zuidlaren te winkelen of één of meer dagen op bezoek te gaan. Iedereen kan daar doen wat ie wil.

Als u meer wilt weten over de actie of lancering kunt u contact opnemen met Marc Willemse, cosiboss@me.com of 06-54345480