Ondanks leerlingenstop: inloopochtend bij jenaplanschool ‘t Vlot in Hoogezand

Jenaplanschool ‘t Vlot in Hoogezand hanteert sinds 2018 een leerlingenstop. Toch heeft de school voor donderdag 31 oktober een inloopochtend georganiseerd.

Leerlingen uit de bovenbouw geven die dag rondleidingen en vertellen alles over hun school. Ouders, teamleden en directie zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en aanvullende uitleg te geven over het jenaplanonderwijs op ‘t Vlot.

Geen plaats voor kinderen die dit jaar 4 worden

Het leerlingenaantal van ‘t Vlot nam de afgelopen vier jaren enorm toe: van 85 naar 130. Om de kwaliteit van het jenaplanonderwijs in relatief kleine stamgroepen te waarborgen, is sinds 2018 een leerlingenstop van kracht.

Waar deze in eerste instantie voor de groepen 2 tot en met 8 gold, is hij sinds eind vorig schooljaar ook van kracht voor nieuwe kleuters.

Hierdoor is er momenteel geen plaats voor kinderen die nog dit jaar 4 jaar worden. De school heeft in 2020 pas weer plek voor kinderen die 4 jaar worden.

Oudere kinderen worden op een wachtlijst geplaatst.