UWV: aantal WW-uitkeringen blijft dalen, maar tempo daling neemt af

Het aantal Groningers met een WW-uitkering is in september licht toegenomen (0,2%). Op de lange termijn blijft het aantal WW-uitkeringen dalen. Maar het tempo van de daling neemt af. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

In de provincie Groningen werden eind september 8087 WW-uitkeringen. Dat is 2,7 procent van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen steeg met 20 (0,2%) ten opzichte van augustus.

De WW steeg het sterkst vanuit onderwijs en zorg & welzijn. Het aantal WW-uitkeringen daalde het meeste onder uitzendkrachten – vooral bouwvakkers.

WW blijft afnemen, maar in lager tempo

Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 12,2 procent (1125) minder WW-uitkeringen. UWV verwacht dat de WW ook komend jaar blijft afnemen, al neemt het tempo van daling in 2020 wel fors af.

De economie ontwikkelt zich minder gunstig dan in de voorgaande jaren, waardoor er minder banen bijkomen. In Groningen ligt de groei van banen in Groningen in 2020 bovendien iets onder het landelijk gemiddelde.

Bevolkingskrimp in landelijk gelegen delen van Groningen speelt hierbij een rol. Ook de decentrale ligging ten opzichte van de Nederlandse en Europese werkgelegenheidscentra speelt de noordelijke regio’s volgens de UWV parten.