UWV: aantal WW-uitkeringen in Drenthe blijft dalen (maar tempo neemt af)

Het aantal Drenten met een WW-uitkering is in september ten opzichte van vorige maand met 2,9 procent gedaald.

De WW daalde het sterkst onder uitzendkrachten – veelal werkzaam in de bouw – en de industrie.

Eind september telde Drenthe 6.901 WW-uitkeringen. Dat is 2,8% van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in september af met 206 uitkeringen ten opzichte van vorige maand.

WW blijft afnemen, maar in lager tempo

Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Drenthe 18,7% (-1.584) minder WW-uitkeringen. UWV verwacht dat de WW ook komend jaar blijft afnemen, al neemt het tempo van daling in 2020 wel fors af.

De economie ontwikkelt zich minder gunstig dan in de voorgaande jaren, waardoor er minder banen bijkomen. De groei van werknemersbanen in Drenthe ligt in 2020 ruim onder het landelijk gemiddelde. Vooral bevolkingskrimp in Drenthe speelt hierbij een rol.