SP-fractie van 'burgemeester in oorlogstijd' Peter Verschuren legt bom onder de coalitie Midden-Groningen

Nóg maakt de SP deel uit van de coalitie van Midden-Groningen. Met pijn in het hart ging de vijfkoppige fractie, minus Han van der Vlist, akkoord met een pakket van 2,5 miljoen euro aan bezuinigingen op jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

SP-fractievoorzitter Martine Feenstra verdedigde het besluit door te zeggen dat haar partij niet wegloopt voor bestuursverantwoordelijkheid, maar dat die besluiten wel moeten zijn uit te leggen.

Daar worden onze leden niet blij van

De SP hield daarover een ledenraadpleging. ,,Dat wij hier nu de problemen die het Rijk in Den Haag veroorzaakt mogen oplossen en gedwongen worden de rekening bij diegenen neer te leggen die toch al weinig te besteden hebben, daar worden onze leden niet blij van’’, aldus Feenstra.

,,De grens is wat mijn fractie betreft nadrukkelijk in zicht. Ik kan mijzelf nog recht aankijken in de spiegel, maar mocht het college van B en W bij de volgende ronde bezuinigingen (waarover in januari wordt gesproken, red.) opnieuw de rekening bij de minder bedeelden neerleggen, dan zegt de SP keihard nee. Dan is het uit het college stappen voor de SP nadrukkelijk in zicht.’’

Redden wat er te redden valt

Markus Ploeger, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Midden-Groningen, vindt dat Feenstra daarmee een bom onder de coalitie legt. ,,Ik heb uw wethouder (Peter Verschuren, red.), horen zeggen dat hij zich een burgemeester in oorlogstijd waant. Met andere woorden: hij probeert te redden wat er te redden valt.’’

SP-wethouder Peter Verschuren wil de pijn niet relativeren, maar spreekt wel van een pakket maatregelen dat de pijn draaglijk houdt. ,,Bezuinigen is bittere noodzaak, want het is een illusie dat wij zonder extra geld uit Den Haag volgend jaar de begroting wel sluitend krijgen.’’

Niet in de coalitie zonder steun van mijn fractie

,,De fractie laat u bungelen’’, hield Ploeger Verschuren voor. ,,Er kan voor mij ook een moment komen dat ik de maatregelen niet meer kan verantwoorden’’, aldus de wethouder. ,,Als dat gebeurt blijf ik niet zitten, maar leg ik mijn functie neer. Ik ga hier niet in de coalitie zitten zonder de steun van mijn fractie.’’

De coalitie van Midden-Groningen (PvdA, SP (minus één), ChristenUnie, VVD) en oppositiepartijen Gemeentebelangen en stemden voor de bezuinigingen, GroenLinks en D66 en Leefbaar Midden-Groningen zijn tegen.