Verdubbeling N33 leidt op drie plekken mogelijk tot geluidsoverlast

Door de verdubbeling van de N33 en het verplaatsen van het wegvak tussen Tjuchem en Appingedam treden op een aantal locaties overschrijdingen van de geluidsniveaus plaats.

Dat blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. De resultaten werden maandag- en dinsdagavond gedeeld tijdens informatiebijeenkomsten in Siddeburen en Appingedam.

Langs de N33 tussen knooppunt Zuidbroek en Appingedam zijn er op drie locaties enkele woningen aanwezig waarbij in de nieuwe situatie de geluidbelasting toeneemt: bij de Korengarst, bij Siddeburen en bij Tjuchem.

Geluidsscherm, wal of goot

Er wordt nu onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om het geluid omlaag te brengen. Mogelijke oplossingen zijn een nog stiller wegdek, een geluidsscherm of een geluidswal. Ook wordt er gekeken naar een nieuwe innovatieve oplossing: de geluidgoot.

Dit is een betonnen plaat met openingen die, als een soort berm, direct naast de weg wordt geplaatst. De gleuven in de plaat zorgen ervoor dat het geluid naar boven wordt afgebogen. Het effect is vergelijkbaar met die van een geluidswal.

Honderd miljoen

De aanleg van de nieuwe weg begint naar verwachting in 2022. De kosten bedragen 100 miljoen. Ongeveer 89 miljoen is afkomstig van de provincie. De resterende 11 miljoen wordt bijgedragen door het Rijk.

Het is overigens maar de vraag of de N33 daadwerkelijk wordt aangepast. Het project dreigt door het stikstofbesluit van tafel te worden geveegd. Om het door te mogen laten gaan moet worden aangetoond dat de werkzaamheden geen effecten hebben op nabijgelegen natuurgebieden. Voor de N33 Midden zijn dat de Waddenzee en de Drentse Aa gebied.