Kielzog maakt kwaliteitsslag

Het culturele aanbod van Kielzog theater, muziekschool en kunstwerkplaats is de afgelopen jaren flink aangepakt. Het resultaat: flinke kwaliteitsverbeteringen en een aanbod dat beter past bij de gemeente Midden-Groningen.

Dankzij de verbeteringen ontving Kielzog afgelopen maand een certificering door de brancheorganisatie Cultuurconnectie. Dit felbegeerde keurmerk toont aan dat de missie en visie van een organisatie worden uitgedragen in al haar activiteiten. Kortom er wordt gedaan wat wordt gevraagd en wordt gezegd. Ook de gezonde financiële situatie laat zien dat Kielzog op de goede weg is.

Werken aan kwaliteit

Tezamen met een gezonde financiële basis, stijgende bezoekers- en leerlingenaantallen wordt de komende jaren verder gewerkt aan kwaliteit. „We moeten nu niet achterover gaan leunen”, aldus directeur Ids Dijkstra. Een effectieve duur en opzet van de lessen, een breed cultureel aanbod, een goed serviceniveau en een prijsbeleid passend bij de gemeente Midden-Groningen staan de komende tijd centraal.