Lezing over vogels in de winter bij Groei & Bloei Midden-Groningen

Groei & Bloei Midden-Groningen houdt op donderdag 14 november de lezing ‘Vogels in de Winter’, verzorgt door Geert de Vries.

De bekende Drentse natuurkenner Geert de Vries verzorgt deze lezing over vogels in de winter. Zijn grootste kwaliteit is dat hij ingewikkelde zaken over natuur op een eenvoudige en luchtige manier kan presenteren, met zelf gemaakte foto’s van professionele kwaliteit.

Tuinvogels

Voor de pauze staan vogels in de tuin centraal. Welke vogelsoorten zijn ‘s winters in bijna alle tuinen te zien? Waar komen ze vandaan? Is de roodborst op de voedertafel dezelfde als die in het voorjaar in de tuin broedt? Hoe kan het dat je ene jaar wel kramsvogels en kepen in de tuin ziet en andere jaren lijken ze wel van de aardbodem verdwenen? Hoe vindt een gaai zijn verstopte eikels terug? Mag je wel of niet voeren als de winter voorbij is? Kortom, het is een verhaal over het boeiende leven van onze tuinvogels en hoe je die ‘s winters het beste kunt verzorgen.

Vogels buitengebied

Na de pauze staat de groep vogels die ’s winters in het buitengebied verblijven centraal, zoals reigersoorten, eenden, zwanen en ganzen. Er wordt veel informatie over het gedrag van deze vogelsoorten gegeven. Het aantal overwinterende ganzen is spectaculair toegenomen tot meer dan 2 miljoen. Er is geen plek in Europa waar het gras ’s winters zo groen is als in Nederland. Wat maakt Nederland zo aantrekkelijk voor zoveel ganzen en is iedereen daar even blij mee?

Een ieder die in korte tijd veel wil leren over onze gevederde vrienden in de tuin en in het buitengebied, mag deze avond eigenlijk niet missen. De avond is interessant voor zowel de leek als de kenner.

De lezing is in Brandpunt, Noorderstraat 27 in Sappemeer en begint om 20.00 uur. Gratis voor leden van Groei & Bloei, niet-leden betalen € 3,00 entree. Voor meer informatie zie www.midden-groningen.groei.nl.