Portemonnee Midden-Groningen niet toereikend om industrie en wonen naast elkaar te laten bestaan

Bedrijvig en Leefbaar moest wonen en industrie in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer in goede harmonie naast elkaar laten bestaan. Bij het vaststellen in 2014 merkte de gemeenteraad al op dat dit een zaak van de lange adem zou worden.

De gemeente Midden-Groningen, waar Hoogezand-Sappemeer sinds 2018 deel van uitmaakt, heeft na vijf jaar alleen nog geld om bestemmingsplannen aan de Klaas Nieboerweg in Foxhol en Sluiskade/Werfkade bij te werken. Knelpunten als Waterhuizen en Sappemeer Oost staan in de wacht.

Perspectief voor bedrijvigheid

Bedrijvig en Leefbaar werd opgesteld om bedrijven en bewoners uit elkaars haar te houden. Vanuit het verleden gegroeide problematiek; fabrieken in achtertuinen en complete straten zonder woonbestemming. ,,Bedrijvig en Leefbaar streeft naar evenwicht tussen aanvaardbaar woon- en leefklimaat én perspectief voor bedrijvigheid’’, heette het in een tussenrapportage in 2017.

Van het oorspronkelijke budget uit 2014 (1,1 miljoen euro) is nog 100.000 euro beschikbaar. Een derde van het budget is besteed aan extra onderzoek naar de geluidssituatie. Het isoleren van woningen valt veel hoger uit dan geraamd. Om het programma af te kunnen ronden is nog eens 790.00 euro nodig, waarbij het eventueel aankopen van woningen niet is meegerekend. In 2017 werd berekend dat daarvoor 4 miljoen euro nodig zou zijn.

Woonhuizen worden geluid geïsoleerd

,,Wonen en ontspannen enerzijds en werken en produceren anderzijds moet goed gescheiden worden’’, schrijven burgemeesters en wethouders aan de raad. Woonhuizen in de nabijheid van bedrijven worden geluid geïsoleerd of als het niet anders kan opgekocht. Ook is er aandacht voor de woonomgeving.’’

Problemen doen zich voor wanneer bedrijven zich willen vestigen en uitbreiden en (extra) geluidsruimte aanvragen. Die kan in het geval van industrieterreinen op Hoogezand-West en Sappemeer niet worden gegeven. Met name voor Hoogezand-West kost een oplossing veel tijd (geluidsonderzoeken) en geld (geluid isolatie, of uitkopen van woningeigenaren).

Planning bleek niet haalbaar

Aanvankelijk dacht de gemeente in 2015/2016 verschillende bestemmingsplannen aan te kunnen pakken. De planning bleek niet haalbaar door de grote complexiteit van de problematiek en het ontbreken van een accuraat overzicht.

De gemeenteraad van Midden-Groningen wordt voorgesteld om het programma een doorstart te laten maken en daar bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2020 geld bij te leggen.