Wethouder Peter Verschuren plant struik in hetvoedselpark in Slochteren

SLOCHTEREN -Wethouder Peter Verschuren van de gemeente Midden-Groningen heeft zaterdagmiddag de eerste bessenstruik geplant in het voedselpark in Slochteren.

Staatsbosbeheer heeft een perceel van één hectare beschikbaar gesteld aan de Stichtingslaan in het dorp.

Het voedselpark heeft een moestuingedeelte en een voedselbosgedeelte. Inwoners uit Slochteren en omgeving kunnen langskomen en meewerken, groente of fruit kopen of gewoon elkaar ontmoeten en genieten van de natuur in het park.

Stichting Voedselpark Slochteren wil de directe leefomgeving verrijken voor de inwoners en voor de natuur. Belangrijk onderdeel is ook de jeugd bekend maken met voedselproductie.

In het voedselpark zal de grondbewerking minimaal zijn, er wordt niet gespit en de grond zal bedekt zijn, eventueel met een mulchlaag. Mulchen is het bedekken van de bodem met een laagje organisch materiaal. Hierdoor zal de bodemkwaliteit verbeteren, de gewassen zullen gezond en weerbaar zijn.

Het voedselbosgedeelte zal naast bomen bestaan uit struiken, kruiden, bodembedekkers en wortelgewassen. Door de grote diversiteit is er veel en gevarieerd voedsel beschikbaar, ook voor heel veel diersoorten. Gevolg hiervan zal zijn dat de biodiversiteit toeneemt.