Noordbroek is zwaar landbouwverkeer meer dan zat, maar gemeente Midden-Groningen grijpt (nog) niet in

Zwaar landbouwverkeer zorgt al jaren voor overlast in de Hoofdstraat in Noordbroek. De aanwonenden, verenigd in Bewoners Collectief Hoofdstraat, willen dat de gemeente Midden-Groningen hier eindelijk iets aan doet.

,,De emoties hebben het kookpunt bereikt en zullen vandaag of morgen escaleren. Zelf het heft in handen nemen is dan nog onze laatste mogelijkheid. Daarom college: doe hier wat aan”, schrijft Annelien de Winter namens de bewoners van de Hoofdstraat aan het college van B en W van Midden-Groningen.

Niet op korte termijn maatregelen

De gemeente wil niet op korte termijn maatregelen treffen tegen de verkeersoverlast in Noordbroek. Wel wil Midden-Groningen op middellange termijn de 30 kilometerzone in het dorp voltooien.

Daar zullen de bewoners geen genoegen mee nemen. Landbouwverkeer wordt in Noordbroek al ‘monstervoertuigen’ genoemd, weet De Winter.

Wagens hoger dan dakgoten

,,Alleen de wielen al zijn twee meter hoog en de aanhangende wagens zijn hoger dan de dakgoten. Deze viertonners denderen met een snelheid van vijftig kilometer of soms nog harder door onze straat.”

De voormalige wethouder van Menterwolde schetst in de brief aan burgemeester en wethouderes hoe het er in de drukke (oogst)periode aan toe gaat op de Hoofdstraat.

,,In toptijden van de maisoogst rijden de voertuigen van ‘s morgens halfzeven tot ‘s avonds elf uur met een frequentie van iedere vijf minuten. Elke vervoersbeweging van voertuigen van deze omvang ervaren wij in onze huizen als een kleine aardbeving. Dag in dag uit.”

Jaarlijks 12.200 landbouw gerelateerde ritten

Tellingen van de gemeente wijzen uit dat jaarlijks 12.200 ritten door de Hoofdstraat gaan vanwege landbouwwerkzaamheden. Dat zou neerkomen op gemiddeld 33 ritten per dag.

,,Wij begrijpen dat landbouwverkeer periodiek hinder en overlast kan veroorzaken. Echter zonder een goed alternatief blijven landbouwvoertuigen op de Hoofdstraat rijden”, aldus beleidsmedewerker omgevingskwaliteit Ben Luinge van de gemeente.

Weggebruikers houden zich aan snelheid

Midden-Groningen en de provincie Groningen hebben tellingen verricht. Uit de gemeentelijke telcijfers blijkt dat 85 procent van de automobilisten niet harder rijdt dan 40 kilometer in de 30 kilometerzone. De gemeente vindt dit ‘een acceptabele waarde’.

Op delen van de Hoofdstraat waar een maximumsnelheid van 50 kilometer geldt, houden de weggebruikers zich nagenoeg aan die snelheid.

Snelheidscontrole De Lijkwiekstee

De politie hield medio oktober een snelheidscontrole nabij woonzorgcentrum De Lijwiekstee. Eén landbouwvoertuig reed 33 kilometer, waar het 25 kilometer per uur mag rijden. De hoogst gemeten snelheid tijdens deze controle was 54 kilometer.

Deze resultaten zijn voor de gemeente geen aanleiding om nu in te grijpen.