Midden-Groningen start met extra inzet voor nieuwkomers en is daarmee proeftuin voor Wet inburgering

In de gemeente Midden-Groningen is maandag een intensieve training gestart voor 25 nieuwkomers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en mede daardoor in een moeilijke positie dreigen te belanden.

Midden-Groningen is daarmee een van de proeftuinen voor de invoering van de Wet inburgering op 1 januari 2021. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers.

Met de training kan worden getoetst wat het effect is van extra inzet voor nieuwkomers.

Training duurt een jaar

De door het rijk gesubsidieerde training duurt een jaar en beslaat zeven dagdelen per week. De deelnemers krijgen praktische taallessen en leren over gezond leven, de kinderen helpen op school, een sociaal netwerk opbouwen en de financiële administratie.

Verder staan activiteiten op het programma. Deze kunnen verschillen per deelnemer en hangen af van de mogelijkheden. Het kan gaan om betaald werk, een stageplaats, vrijwilligerswerk of het helpen op de school van de kinderen.

Nieuwe ellende voorkomen

,,Het is heel goed dat het kabinet met de nieuwe Wet Inburgering afstapt van de illusie dat nieuwkomers zelf hun hele inburgering kunnen regelen, en het is extra mooi dat we in Midden-Groningen voorop kunnen lopen”, zegt wethouder Peter Verschuren.

,,We kunnen zo voorkomen dat mensen die de oorlogsellende ontvlucht zijn in nieuwe ellende komen: isolement en eenzaamheid.”

De gemeente werkt bij de training onder meer samen met Noorderpoort, Humanitas, Kwartier Zorg en Welzijn en WerkPro.