Entree Meeden-West (tussen de N33 en het plaatsnaambord) krijgt fraaier aanzien

De entree van Meeden-West (bij de op- en afritten van de N33) wordt dit jaar verfraaid. ,,Het mooie Meeden, onze fraaie ‘woning’, verdient een mooie en aansprekende entree”, aldus de zevenkoppige werkgroep.

De Werkgroep Entree Meeden is al bijna drie jaar druk met plannen maken en geld binnenhalen voor de aanpak van het terrein tussen viaduct Duurkenakker en het plaatsnaambord Meeden. De benodigde 85.000 euro is bijna binnen. ,,We willen dit voorjaar beginnen. En als dat niet lukt, dan dit najaar. We hebben hier drie jaar aan gewerkt. Het heeft lang genoeg geduurd”, vertelt Jan Schreuder van de werkgroep.

Mooie stalling blijft vaak intact

Het braakliggend terrein tussen N33 en het dorp krijgt een parkachtige invulling met onder meer rododendrons, hortensia’s en azalea’s. Er wordt in dit glooiende terrein ook een wandelpad aangelegd. Hortensia’s zullen straks ook zichtbaar zijn aan de Beneden Veensloot, vanaf de carpoolplaats (waar veel gebruik van wordt gemaakt) tot aan het wandelpad, zo’n vijfhonderd meter verderop. Op deze route wordt ook een wandelpad (schelpen) aangelegd.

,,De fietsenstalling wordt steeds gemold”, aldus Wessels. Die wordt vervangen door een ecologische fietsenstalling. ,,Een mooie stalling blijft vaak in tact. Die wordt niet vernield.”

Acht grote rode beuken

Schreuder c.s. hebben de eerder gepresenteerde plannen ietwat moeten aanpassen. Zo verbiedt de provincie Groningen dat acht grote beeldbepalende rode beuken - zo kenmerkend voor het dorp - tussen het viaduct en de dorpsentree worden gepoot. ,,De provincie wil deze beuken alleen op erven hebben”, zegt Johan Wessels, eveneens werkgroeplid.

En ook op de grond langs de op- en afritten van de N33 mag de werkgroep niets doen. Verder ziet de werkgroep af van het laten beschilderen, in vrolijke en frisse kleuren, van het talud van viaduct Duurkenakker. Omwonenden zien dit niet zitten. Die vrezen dat deze beschilderingen leidden tot het aanbrengen van graffiti en dat jongeren deze plek gaan gebruiken als hangplek (je staat droog). Schreuder heeft begrip voor deze kritiek.

Beukenhaag langs de weg

Er blijft voldoende moois over. Er is toch plaats voor grote bomen. Geen acht maar zeven stuks en geen rode beuken maar iepen en mogelijk ook andere soorten. Langs de weg komt bovendien een beukenhaag. Wessels: ,,Die wordt zo hoog dat de fietsers, dat zijn vooral scholieren, wel zichtbaar blijven voor het verkeer en andersom ook.”

Een verzoek om de harde omtrekken van het vorig jaar in gebruik genomen, onbemande tankstation tegenover de carpoolplaats met groene aanplant te verzachten, is door de exploitant afgewezen. De gemeente Midden-Groningen plaatste in november een peukenzuil op carpoolplaats. Die heeft de bedenkelijke reputatie de meest vervuilde van de provincie te zijn. Er zouden zo’n 4700 peuken per jaar worden gedoofd.

Beroep doen op de bevolking

Midden-Groningen ondersteunt het plan van de werkgroep. Niet met geld, maar medewerkers van de buitendienst zullen werkzaamheden uitvoeren. De werkgroep, die als het zo uitkomt een beroep doet op de bevolking (‘eerst werken en dan na afloop samen snert eten’), heeft de herziende plannen gepresenteerd. Die zijn goed ontvangen in het dorp.