Vrijwillige belastingadviseurs Kwartier Zorg & Welzijn goed voor 2 ton aan teruggaven voor ouderen

De vrijwillige belastingadviseurs van Kwartier Zorg & Welzijn hebben in 2019 400 ouderen uit de gemeente Midden-Groningen geholpen bij de belastingaangifte. Dit heeft ruim 200.000 euro aan teruggaven opgeleverd.

Stichting Kwartier & Welzijn werkt al vijftien jaar met een groep vrijwillige belastingadviseurs. Omdat het dat voorheen uitsluitend voor de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer deed en nu voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen (dus inclusief de voormalige gemeenten Menterwolde en Slochteren), heeft ze dringend behoefte aan meer van deze vrijwilligers.

Belangrijke voorwaarde is dat zij goed zijn met cijfers. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Kwartier Zorg & Welzijn.